1

NOVEMBER 2022

Five Stages of Grief

by | 202204, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Erick Totanes & Written by Michellan Alagao

Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay…

Ang Mangangaral 3:1-2

Sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic, napakaraming tao ang naapektuhan. Sigurado ako na may kakilala kang namatayan ng kamag-anak, kaibigan, o katrabaho. Maaaring ikaw mismo ay nawalan. Kapag ang ating mga mahal sa buhay ay namatay, o tayo mismo ay malapit na sa kamatayan, pwede tayong dumaan sa “five stages of grief”: denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. Paano tayo magre-respond in each stage?

Denial. Ayaw muna nating harapin ang masamang balita o masakit na katotohanan. Mahirap mang gawin, kailangan nating harapin ang katotohanan para hindi tayo makulong sa fear. Humingi tayo ng lakas kay Lord; hindi Niya tayo iiwanan sa harap ng kamatayan (Isaias 41:10).

Anger. Makakaramdam tayo ng matinding galit — sa ating sarili, sa ibang tao, sa mundo, o sa Diyos. Hindi masamang magalit; natural lang ito ngunit hindi maganda na umabot pa ito sa kung saan at ma-disrespect natin ang Diyos o makasakit tayo ng iba (Mga Taga-Efeso 4:26). Be honest as you talk with Him: “Lord, galit ako. Tulungan Ninyo ako na mawala ang galit sa aking puso.” Ilabas natin in a healthy way ang ating galit through a physical activity, counseling, o therapy.

Bargaining. “Lord, pagbigyan Ninyo na ako, please.” Gusto nating makipag-deal sa Panginoon at kung anu-anong promises at prayers ang bukambibig natin. May times na pagbibigyan ni Lord ang requests natin, ngunit may times na hindi. The Lord has His reasons at madalas, hindi natin ito malalaman sa ngayon. Let’s remember na “Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras” (Ang Mangangaral 3:1).

Depression. Dito tayo makakaramdam ng napakatinding lungkot. Napaka-importante para sa atin na humingi ng tulong sa fellow believers, loved ones, at Diyos. Hindi tayo nag-iisa. Kahit sa kadiliman at depression, nandoon Siya. Sabi ng psalmist, “Even though I walk through the darkest valley… you are with me; your rod and your staff, they comfort me” (Psalm 23:4, NIV).

Acceptance. Natanggap na natin ang kailangan nating harapin. Kahit may natitirang lungkot at pain, meron na tayong peace. Hindi man natin naiintindihan ang lahat, may trust tayo sa Panginoon at alam natin na hindi Niya tayo pababayaan.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Panginoon, tulungan po Ninyo ako, when the time comes, na dumaan sa stages of grief. May I always know na You are there at hindi Ninyo ako iiwanan, kahit ano ang mangyari. In Jesus name, amen.

APPLICATION

May kaibigan ka bang namatayan? Ipag-pray mo at suportahan mo siya sa kanyang oras ng pangangailangan. Alamin mo kung nasaang stage of grief na siya ngayon. Huwag mo siyang pilitin na mag-move on agad. Let the Holy Spirit do His work.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

9 + 12 =