16

JUNE 2021

Pahalagahan ang Prayer Time

by | 202106, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Icko Gonzalez & Written by Michellan Alagao

¼ pahalagahan ninyo ang bawat pagkakataon.

Mga Taga-Colosas 4:5

 

Alam mo na kailangan mong i-manage nang tama ang iyong oras at pahalagahan ang bawat pagkakataon. Pero paano mo ito gagawin? Ano ang dapat mong unahin?  At ano ang dapat mong bigyan lagi ng oras, kahit busy ka?

Tingnan natin ang example ni Jesus. Ano ang Kanyang pinahalagahan?  Ano sa tingin mo ang inuna ni Jesus? Prayer!

Madaling araw pa lang, nakikipag-usap na si Jesus sa Kanyang Ama (Marcos 1:35). Ilang beses din natin makikita sa Biblia na nanalangin si Jesus, lalo na sa importanteng events sa Kanyang buhay: sa Kanyang baptism (Lucas 3:21), bago Niya binuhay si Lazarus (Juan 11:41-42), bago Niya pakainin ang limanlibong tao (Juan 6:11), nang pinili Niya ang mga disipulo (Lucas 6:12), at sa marami pang ibang pagkakataon.

Pero minsan, nang nakaka-pressure na ang sitwasyon dahil ang dami-daming taong gustong makinig at magpagamot sa Kanya, mas pinili ni Jesus na mag-pray (Lucas 5:15-16). Sabi nga ng evangelist at pastor na si R.A. Torrey, “Jesus Christ gave a special time to prayer WHEN LIFE WAS UNUSUALLY BUSY. He would withdraw at such a time from the multitudes that thronged about Him, and go into the wilderness and pray.”

Bahagi ng buhay ni Jesus ang pananalangin—bago pa man Siya maging abala sa mga gawain at maging sa gitna ng kanyang busy schedule, nag-pray Siya! Ginamit ni Jesus ang bawat pagkakataon para makipag-usap sa Kanyang Ama.

Kaya mainam na bago ang lahat, manalangin muna tayo pagkagising — oo, kahit bago tayo mag-toothbrush! Ipagkatiwala natin kay Lord ang ating buong maghapon. Humingi tayo ng kalakasan sa Diyos upang ma-meet natin ang ating mga deadline at magawa natin lahat ng ating tungkulin. At kahit anong oras sa buong maghapon, kahit sa ilang saglit, huwag nating kalimutan na puwedeng-puwede tayong makipag-usap sa ating Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesus. Ang bawat pagkakataon ay nagiging makabuluhan at magaan kapag alam nating kasama natin ang Diyos. Manalangin tayo.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, tulungan Ninyo akong maging natural part ng daily routine ko ang prayer. Ang prayer pala ay hindi isang obligasyon kundi pakikipag-usap sa Inyo. Araw man o gabi, magpe-pray ako! And Holy Spirit, bigyan Ninyo ako ng wisdom upang magamit ko nang tama ang oras na bigay Ninyo sa akin. In Jesus’ name, Amen.

 

APPLICATION

Ngayong gabi, matulog nang maaga para bukas pagkagising mo ay makapanalangin ka nang focused. Sa maghapon, maaari kang makipag-usap sa Diyos—kahit sandali lang, magpasalamat ka sa blessing o di kaya humingi agad ng tulong na kailangan mo. Nariyan ang Diyos para sa iyo sa bawat pagkakataon.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

4 + 4 =