25

MAY 2021

Para sa Ganitong Pagkakataon

by | 202105, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by Precious Marian Calvario

Ganito naman ang ipinasabi niya: Huwag mong akalaing dahil nakatira ka sa palasyo ay ikaw lamang ang makakaligtas sa lahat ng mga Judio. Kapag ipinagwalang-bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Judio, ngunit malilipol ka at ang iyong angkan. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon!”

Ester 4:13-14

Kung meron ka lamang isang pagkakataon para iligtas ang maraming buhay pero kapalit ang sarili mong kaligtasan, ano ang gagawin mo? Tutulong ka ba o magpapaka-play safe?

Ganito ang struggle ni Queen Esther nang humingi ng tulong ang pinsan niyang si Mordecai. Ito ay matapos ilabas ang kautusang ipapapatay ang lahat ng Judio kapalit ng 350,000 kilong pilak na ibibigay ni Haman sa kabang-yaman ni Haring Xerxes (Ester 3:9). Judio rin si Esther, bagama’t inilihim niya ito sa asawa niyang si Haring Xerxes. Kahit na siya ang reyna, hindi rin siya basta-bastang makakalapit sa hari upang humingi ng tulong dahil ang sinumang dumulog sa hari nang hindi niya ipinatatawag ay papatayin. Gayunpaman, ni-rebuke siya ni Mordecai,Huwag mong akalaing dahil nakatira ka sa palasyo ay ikaw lamang ang makakaligtas sa lahat ng mga Judio. Kapag ipinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Judio, ngunit malilipol ka at ang iyong angkan. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon!”

Tulad ni Esther, lahat tayo ay inilagay ng Panginoon sa lugar at panahon kung saan Niya tayo magagamit para sa Kanyang Kaharian. Lahat tayo ay may ginagampanang papel sa pangkalahatang plano Niya. Anuman ang estado mo sa buhay, saan ka man nagtratrabaho o nag-aaral, kung anuman ang kakayahan mo, at sa kabila ng kahinaan mo, siguradong may misyon ang Panginoon para sa iyo. Anong malay mo? Baka napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon! Huwag mong palagpasin ang pagkakataon para magamit ka ng Panginoon at matulungan mo ang maraming tao.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, salamat sa pagpapaalala na hindi lamang ako nabubuhay para sa aking sarili kundi para rin sa aking kapwa. Buksan Ninyo ang aking mga mata nang makita ko ang aking kapwa na nangangailangan ng pagmamahal at malasakit. Bigyan Ninyo ako ng karunungan at katapangan upang sundin ang ipinapagawa Ninyo sa akin para sa kanila. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

APPLICATION

Obserbahan ang mga tao sa opisina, paaralan, o kapitbahayan ninyo. Tingnan kung sino sa kanila ang maaaring nangangailangan ng tulong. Itanong sa Diyos kung paano mo sila matutulungan at gawin mo ito.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

3 + 9 =