21

NOVEMBER 2023

Peksman

by | 202311, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Jericho Arceo & Written by Timmy B. Yee

“Narinig din ninyong iniutos ng Diyos sa inyong mga ninuno, ‘Huwag kang susumpa nang walang katotohanan; sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon.’ Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo’y nangangako…. Sabihin mo na lang na ‘Oo’ kung oo at ‘Hindi’ kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa Masama.”

Mateo 5:33–34, 37

Ang “peksman” ay Tagalog slang na nangangahulugang “promise.” In the old days, your word or promise was enough guarantee in an agreement or contract. But in today’s world, contracts need to be written, pictures taken, and even geotagging done as proof of a sold property or of a delivery fulfilled.  A simple “yes” or promise doesn’t hold water anymore. Siguro nga dahil mas marami na ang hindi tumutupad sa mga kasunduang berbal. 

If you are looking for someone who fulfills a promise, you will not be disappointed in God. Lahat ng ipinangako Niya sa Israel ay natupad (Joshua 23:14). Tinitiyak Niya na matutupad ang mga sinabi Niya (Jeremias 1:12). At kapag naaayon na sa itinakda Niyang panahon, hindi na made-delay ang mga pangako ng Diyos; magaganap ang lahat ng ito (Ezekiel 12:28). Tingnan mo ang ipinangako Niyang Tagapagligtas, ang Anak Niyang si Jesus. “When we were utterly helpless, Christ came at just the right time and died for us sinners” (Romans 5:6).  

Bilang anak ng Diyos importante na tuparin natin ang anumang pangako, berbal man o nakasulat. Kung madalas tayong hindi tumutupad sa isang pangako o kasunduan, nasisira ang pagtingin at tiwala ng tao sa atin. Kaya ang bilin ni Jesus, sabihin mo na lang na “Oo” kung oo at “Hindi” kung hindi. Say what you mean and mean what you say. Tutulungan ka ng Diyos na gawin ang inilagay Niya sa puso mo na gawin (Philippians 2:13). Promise.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord Jesus, teach me to be a man of my word. Strengthen me to fulfill my obligations. Help me to be truthful at all times.

APPLICATION

Meron ka bang pangako na hindi pa natutupad? Marahil panahon na ito upang tuparin ang mga pangakong binitawan mo sa ibang tao. Humingi ng tawad at sa tulong ng Diyos, ayusin ang nasirang tiwala sa iyo ng iyong kapwa.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

6 + 4 =