7

JUNE 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Miriam Quiambao Roberto & Written by Thelma Alngog

Ngunit sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon; apat na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, Hindi ba’t sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos?

Juan 11:39-40

Mahigit sa dalawang milyong Filipino ang nagtratrabaho bilang OFW sa ibang bansa. Nakakalungkot kapag nakakatanggap tayo ng mga balita tungkol sa hindi makatarungang pagkamatay ng ilan sa kanila. Isa sa high-profile cases of death ay ang patungkol sa isang 34-year-old male overseas Filipino worker na noong una ay nawawala at later on, natagpuang patay sa isang septic tank ng isang factory sa South Korea. Nakakaantig ng damdamin ang pag-iyak at paghingi ng justice ng pamilya para sa kanilang anak.

Wala na yatang sasakit pa kapag ganito ang nangyari sa iyong kapamilya. Ganito rin ang pangyayari sa Biblia nang namatay ang kapatid nina Maria at Marta na si Lazaro. Bagama’t wala namang binanggit na foul play sa pagkamatay ni Lazaro, napakasakit pa rin para sa magkapatid ang pagkamatay niya.

Paano kaya napagtagumpayan nina Mary at Martha ang sakit at lumbay ng pagkamatay ng kanilang kapatid? Ayon sa Juan 11, nagpadala sila ng mensahe kay Jesus na si Lazaro ay nagkasakit. Ngunit nagpalipas pa si Jesus ng two days bago Siya nagpunta sa Bethany, Pagdating Niya roon ay four days nang patay si Lazaro.

May bumabagabag din ba sa iyo ngayon? Nangungulila ka ba, lumuluha, o nagluluksa sa tindi ng iyong kalungkutan? May depression o takot? Minsan ang puso natin ay para ring libingan. May namatay na Lazaro, o kung hindi man pisikal na tao ang namatay, ay isang bagay na mahalaga sa atin ang nawala. Maaaring may pangarap ka na hindi natupad. O baka feeling mo ay nasira na ang relasyon mo sa pamilya mo dahil hindi ka mapatawad. Maaari ring nabigo ka dulot ng mga tao sa paligid mo. Parang namatay ka na rin.

Pero may plot twist sa pagkamatay ni Lazaro. Sinabi ni Jesus kay Marta, “Hindi ba’t sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos?” Muling binuhay ni Jesus si Lazaro! Dama ni Jesus ang mga paghihirap at kalungkutan ng magkapatid at pinalitan Niya iyon ng galak sa pagbuhay Niyang muli kay Lazaro.

Kung nagawa ni Jesus na buhayin muli si Lazaro, mas higit na kaya Niyang baguhin ang takbo ng buhay mo. Kung mayroon mang “tila” namatay ay maaari Niyang bigyang buhay muli. Sumampalataya ka sa Kanya upang makita mo rin ang kaluwalhatian ng Diyos.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord Jesus, I praise You because You are the resurrection and the life. I believe in Your power, love, and mercy. Nagtitiwala akong patuloy akong makakapamuhay nang may pag-asa at galak dahil Ikaw ang nagbigay sa akin ng buhay na walang hanggan. Salamat din na inaalis mo ang lungkot sa puso ko. Amen.

APPLICATION

Hayaan mong si Jesus ang mag-rule sa buhay mo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, talikuran mo ang anumang pumipigil sa iyo para manampalataya at makita ang kaluwalhatian Niya.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

1 + 15 =