24

DECEMBER 2022

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Felichi P. Buizon & Written by Felichi Pangilinan-Buizon

Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, “Tayo na sa Bethlehem! Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon.”

Lucas 2:15

Sa isang Christmas family reunion, pagkatapos mag-exchange gifts, may nag-pray,Lord Jesus, it is Your birthday, pero we get all the gifts.” Tuwing Pasko, naiisip ba natin ang Celebrant? Is He part of our Christmas list? Naiisip ba natin kung paano Niya gustong i-celebrate ang birthday Niya o nakapagplano na tayo?

During the first Christmas, may mga taong isinantabi rin Siya. Di ba pumunta si Joseph at Mary sa Bethlehem? Sa dami ng taong umuwi para sa census, wala silang matuluyang lugar. Fully-booked lahat. Minsan, when we are too busy, we overlook what is important. Walang handang tumanggap sa ama at ina ng paparating na sanggol.

Joy and excitement usually await the coming of a new baby. Pero nang mabalitaan ni King Herod na ipinanganak ang King of the Jews, siya at ang buong Jerusalem ay naligalig. Para malaman kung saan ipinanganak si Jesus, tinipon ni Herod ang chief priests and teachers of the law. Nabasa nila sa aklat ni Micah na si Jesus ay magmumula sa Bethlehem, which was only six miles away from Jerusalem. Pero hindi sila gumayak, hindi sila sumalubong. Katulad ng marami, nakakaalam ngunit ayaw kumilos.

Hindi sila katulad ng Wise Men from the East. Bitbit nila ang mga regalo para saPanginoong Jesus. They were willing to sacrifice convenience to pay homage to the newborn King! Nariyan din ang mga pastol na binalitaan ng mga anghel, iniwan ang kanilang mga alagang tupa at dali-daling pumunta sa Bethlehem. They were not too busy to receive the King and make room. Ganyan ang mga pusong handang tumanggap at sumalubong sa Tagapagligtas ng Sanlibutan.

What about you? Is your heart too full and your hands too busy? Sino ang hari ng iyong buhay? Is your heart ready to prepare Him room?

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, patawarin Ninyo ako. I have been so busy and distracted, muntik ko nang makalimutan that Christmas is all about You. Sabi sa awitin, “Let earth receive her King.” Lord, I receive You, today, as my King, rule in my heart and be my Savior. And through the help of Your Holy Spirit, let this line, “Let every heart prepare Him room” be true of my own heart. Amen.

APPLICATION

Sa Pasko, when you set your table, add one more plate setting for Jesus. Basahin ang Matthew 2:1-12 at Luke 2:1-20 as a family. Tanungin ang bawat isa: “Kung pinadalhan ka ng wishlist ni Jesus for His birthday, ano kaya ang nilalaman nito?

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

12 + 7 =