2

APRIL 2024

Puwede Ko Bang Maging Tatay Si God?

by | 202403, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Camilla Kim-Galvez & Written by Prexy Calvario

Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos.

Juan 1:12

Nag-viral ang mga “Dad, how do I?” video ni Rob Kenney1 noong pandemic. Sa videos niya ay para kang tinuturuan ng tatay mo kung paano magsuot ng necktie, magpalit ng gulong, at iba pang life hacks. Kaya karamihan ng comments sa videos niya ay tungkol sa pagka-miss sa tatay nila o kaya ay pa-thank you, dahil na-experience nila kung paano maturuan ng “parang” tatay nila.

Marahil miss mo na ang papa mo. Maybe you are longing to experience having a loving father. You may not know who your father is or what it’s like to have one. Kapatid, may good news ako sa iyo! Alam mo bang puwede mo ring maging tatay si God?

In the Bible, Jesus introduced God as our loving Father in heaven. But what does a loving Father look like? Si God bilang mapagmahal na Ama knows and provides for everything His children need (Matthew 6:31–32). He protects (John 10:29) and disciplines (Hebrews 12:6) them. He is merciful (1 Peter 1:3) and compassionate (Psalm 103:13). He is faithful (Deuteronomy 7:9) and good (James 1:17). At sa sobra Niyang pagmamahal, He gave His only son Jesus Christ so that anyone who believes in Him will not perish but have eternal life (John 3:16). It’s a blessing na magkaroon ng ganung tatay, ano?

Kung tinanggap mo na si Jesus as your Lord and Savior, Tatay mo na si God (John 1:12). Kaya inaanyayahan ka Niyang kilalanin mo pa Siya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible, panalangin, at pag-join sa isang small Bible study group. God is waiting for you na tawagin mo rin Siyang “Abba, Father.”

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, salamat dahil sa pagtanggap ko kay Jesus bilang Lord and Savior, hindi lamang eternal life ang meron ako, kundi bagong buhay bilang Inyong anak. Iparanas Ninyo po sa akin kung paano mabuhay na may Amang mapagmahal. Amen.

APPLICATION

How have you experienced God as your loving Father today? Isulat sa iyong journal at i-share ang experience na ito sa iba.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

7 + 7 =