3

APRIL 2024

Winners’ Circle

by | 202403, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Erick Totanes & Written by Luisa Collopy

Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya’t pamamahalain kita sa malaking halaga.

Mateo 25:23b

Sa aking katamaran to go to the bank, I decided to keep money in a drawer. Nagulat ang aking ama, who was a banker, when he found out about this. “Your money does not earn any interest sitting in your drawer! Pumunta ka sa bangko at pakitain mo ang pera mo!”

Nakita ko tuloy ang sarili ko sa isang talinhaga sa aklat ni Mateo. The master was leaving town and decided to leave money to three of his staff members, hindi para sa mga gastusin kundi bilang isang pagsubok!

“Binigyan niya [ng amo] ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng limanlibong salaping ginto, ang isa nama’y dalawang libong salaping ginto, at ang isa pa ay isanlibong salaping ginto … Kumilos agad ang tumanggap ng limanlibong salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng limanlibong salaping ginto. Gayundin naman, ang tumanggap ng dalawang libong salaping ginto ay kumita pa ng dalawang libong salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng isanlibong salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang panginoon” (Mateo 25:15–18).

When the master returned from his trip, tinawag niya ang kanyang mga tauhan. Ang dalawang nag-invest ay narinig ang mga salitang ito: “Magaling! Tapat at mabuting lingkod! Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga” (vv. 21, 23). At sa nagbaon? “Masama at tamad na lingkod! Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi! Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan!” (vv. 26–27, 30)

I eventually learned the importance of faithfully managing my resources — money, talents, and abilities — knowing they are from God. And with these gifts, He allows me to serve Him and others, and be a part of His winners’ circle!

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Salamat, Panginoon, for the reminder na kailangan kong palaguin ang Iyong ipinagkaloob sa akin!

APPLICATION

What will you do to show responsibility for what God has given to you? Commit to doing it now.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

13 + 12 =