19

FEBRUARY 2021

Share with family and friends

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
"
Narrated by Miriam Quiambao Roberto"

Kaya ngayo’y ipangako ninyo sa ngalan ni Yahweh na hindi ninyo gagawan ng masama ang aking sambahayan alang-alang sa pagtulong kong ito sa inyo. Bigyan ninyo ako ng isang katibayang ililigtas nga ninyo ang aking ama’t ina, ang aking mga kapatid at ang kanilang mga pamilya; katibayang hindi ninyo kami hahayaang mapatay.

Josue 2:12-13

Sino-sino ang nasa family tree mo? May sikreto ba ang mga ninuno mo na ikinahihiya mo? For Jesus, we would expect na only the best of the best should be a part of His lineage, kasama na dito ang pinakamatalino, pinakamatuwid, pinakamakapangyarihan. Pero hindi pasok sa alin mang kategoryang ito si Rahab.

 

Iba’t-ibang lalaki ang labas-pasok sa bahay ni Rahab sa Jerico, binabayaran siya para sa panandaliang aliw. Pero may isang araw na may pinatuloy siyang dalawang lalaki na tumulong sa pagguhit ng tadhana niya. These men, unlike the others, weren’t there to satisfy their lust. They were there for their safety. Bago pa dumating ang mga espiya mula sa Israel, may narinig na si Rahab tungkol sa Diyos na pinaglilingkuran nila. Namangha siya nang malaman ang tungkol sa pagtakas ng mga Israelita mula sa Egypt. Kung paanong nahati ang Red Sea para makatawid sila sa tuyong lupa at kung paanong natalo nila ang mga kalaban nila. “Totoo ang Diyos ng mga Israelita,” ang sabi niya.

 

This woman who was once known for her shameful trade became known for something else: her faith. Hers was a faith big enough to believe God and that she was doing the right thing by protecting His people. Dahil sa kanyang pananampalataya, nagbago ang buhay niya. Nailigtas si Rahab at ang kanyang pamilya, at mula sa kanyang linya nanggaling ang Tagapagligtas na si Jesus.

Share this encouraging page to family and friends.

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

The God of Israel, the God of Rahab, and the God of my life, You truly work in unconventional ways. Kayo, na nakakakita ng puso ng lahat ng tao, ay kayang baguhin ang kahit sino. Pinupuri ko Kayo.

APPLICATION

May kilala ka bang sa tingin mo ay wala nang pag-asa na mabago ng Diyos? Tell him or her about the story of Rahab. Or maybe right now you are filled with shame for something that you did. Ilapit ito sa Diyos. Makakaasa ka sa pag-ibig Niyang hindi ka kailanman itataboy.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

8 + 7 =