29

NOVEMBER 2023

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Neo Rivera & Written by Prexy Calvario

Welcome to the last part of our series “Jesus in the Old Testament Feasts” kung saan tinitingnan natin how the feasts are foreshadows of the death, resurrection, and Second Coming of our Lord Jesus.

Ang Salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang-loob at ng katotohanan.

Juan 1:14

Nasubukan mo na bang mag-camping? Pumunta sa isang lugar na may magandang view ng nature. Magtayo ng tent. Gumawa ng bonfire. Magluto ng pagkain sa gitna ng nature. Lumanghap ng sariwang hangin. Masdan ang magandang pagsikat at paglubog ng araw. Matulog sa background ng huni ng kuliglig. Magandang experience ang camping at mabuti sa kalusugan natin, lalo na ngayon na kailangan nating mag-detox digitally at physically from our busy lives.

Alam n’yo bang may pistang ipinagdiriwang sa pamamagitan ng pag-camping? Ito ay ang Feast of Booths, also known as Sukkot o Feast of Tabernacles na iniutos ng Diyos sa mga Israelita (Leviticus 23:33–44). Sa loob ng pitong araw ay maninirahan ang mga native Jews sa sukkot o tolda nang sa gayun ay maalala ng mga susunod na henerasyon na tumira sila sa sukkot ng iniligtas sila ng Diyos sa Egypt (Leviticus 23:41–43).

Interestingly, nagpunta si Jesus sa Jerusalem nang palihim sa Pista ng Tolda (John 7:10). Sinabi Niya sa mga tao na ang nauuhaw at mananalig sa Kanya ay bibigyan ng tubig na hindi kailanman mauubos — ito ang Banal Na Espiritu (John 7:37–39). The Feast of Tabernacles foreshadows Jesus’ living with us. Pansamantala man tayong naninirahan sa mundong ito gamit ang ating earthly bodies, sa pagtanggap natin kay Jesus Christ as our Lord and Savior, He gives us the Holy Spirit ― a flowing river as a guarantee of our salvation. Ang ating katawan ay templo ng Holy Spirit. Ngunit darating ang panahon na muling babalik si Jesus, ang Salita (Juan 1:14) at maninirahan na kasama natin magpakailanman.

Pinapaalala ng Feast of Tabernacles sa Jews ang kanilang deliverance from Egypt; more than that pinapaalala ng pistang ito ang reality ng pagliligtas sa atin ni Jesus Christ sa kasalanan. Sa Kanyang muling pagbabalik nawa’y matagpuan Niya tayong namumuhay nang matapat at kalugud-lugod sa Kanya.

We hope you had a deeper understanding and appreciation of the Old Testament feasts because they all point to Jesus and the reality of His sacrifice and Second Coming. May we all continue to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus through the Scripture!

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, salamat at iniligtas Ninyo kami sa pagiging alipin ng kasalanan sa pamamagitan ni Jesus. Tulungan Ninyo kaming patuloy na magpasakop sa Inyo at sumunod sa paggabay ng inyong Banal na Espiritu araw-araw.

APPLICATION

Subukan mong mag-camping o kaya naman ay gumising nang maaga at hintayin ang pagsikat ng araw. Manatiling tahimik habang pinagmamasdan ang nilikha ng Panginoon.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

4 + 11 =