30

NOVEMBER 2023

Living with Zeal

by | 202311, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Trish Chu & Written by Timmy Yee

Kaya’t hindi kami nasisiraan ng loob. Kahit na humihina ang aming katawang-lupa; patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya’t ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di-nakikita, at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di-nakikita.

2 Mga Taga-Corinto 4:16–18

Naranasan mo na bang magising isang araw at naisip mong, May katuturan ba ang buhay? The daily grind can be exhausting and frustrating. Nakakasawa kung routine na lang ang bawat araw. Remember that sci-fi movie where the main character was asked if he wanted to change his life? All he had to do was to choose between the red pill and the blue pill. If he would choose the blue pill, his meaningless life would continue. But if he would choose the red pill, he would discover the truth and live in freedom. The guy chose the red pill and that changed the reality of his life.

Kung sana ay pelikula lang ang buhay at isang pill lang ang kailangan para magising sa katotohanan. Pero hindi movie ang buhay at sa totoo lang mahirap ito. When we lose our zeal nagiging dragging at stressful. Maaari pa itong magresulta sa depression, kasi nga wala kang makitang purpose at direksyon sa buhay.

The Apostle Paul found his true purpose in life when he encountered the Lord Jesus on the road to Damascus (Acts 9). Nagising siya sa tunay na calling niya sa buhay: ang ipangaral si Jesus sa mga Gentile. Bagama’t may God-given purpose na siya, hindi naging madali. Marami siyang na-encounter na difficulties at persecution. Pero hindi siya nasiraan ng loob. Itinuring niya ang mga paghihirap na panandalian lamang at magbubunga rin iyon ng walang hanggang kagalakan na magmumula rin sa Panginoon (2 Corinthians 4:16–18).

When we seek God for our true purpose in life, we will live with zeal. We will not rely on our own strength but on the Holy Spirit to empower us every day. We will be full of hope looking forward to eternity. Temporal lang lahat ng nararanasan natin sa mundo, pero kung isusuko natin ang buhay natin kay Cristo, isang magandang walang hanggan ang naghihintay sa atin.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Jesus, I commit my days to You. I surrender my life to You. Direct me and mold me into who You want me to be. Amen

APPLICATION

Seek God’s direction in all areas of your life. Start by reading the Bible. Mararanasan mo ang sigla sa buhay. Kung may pagsubok man, bibigyan ka ni Jesus ng pag-asa.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

10 + 15 =