11

MAY 2021

Sabihin Mo sa Kanya

by | 202105, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Icko Gonzalez & Written by Yna S. Reyes

 “Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo?tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakitang muli.

Marcos 10:51

Ang laking gulat siguro ni Bartimeo, ang bulag na lalaki sa kuwentong ito (Marcos 10:46-52). Nagbakasakali lang siguro siyang papansinin siya ni Jesus. After all, napaka-busy ni Jesus sa pagtuturo. At napakaraming tao ang nag-aagawan sa Kanyang atensyon. Pero tumigil si Jesus sa Kanyang paglalakad. Hindi lang iyan, hinarap Niya si Bartimeo—face to face! At tinanong Niya si Bartimeo ng isang personal na tanong.

“Ano ang gusto mong gawin Ko para sa iyo?” Imagine this. Tumigil si Jesus—ang Anak ng Diyos, ang co-Creator ng langit at lupa—sa lahat ng ginagawa Niya at ibinigay ang buo Niyang atensyon sa isang pulubing bulag.

“Ano ang gusto mong gawin Ko para sa iyo?” Sa tanong na ito, ipinakita ni Jesus kay Bartimeo na mahalaga siya para sa Kanya. Hindi siya isang statistic lang ng people with disability. Hindi siya isang miracle project lang. Nakita siya ni Jesus. Narinig ni Jesus ang paghingi niya ng awa. At ngayon, binibigyan siya ni Jesus ng opportunity na i-verbalize ang biggest need niya.

Specific ang sagot ni Bartimeo. “Gusto ko pong makakitang muli.” At pinagbigyan ni Jesus ang request niya. Muling nakakita si Bartimeo. Jesus met him in his point of need.

Napakapersonal ng Jesu-Cristo na na-encounter ni Bartimeo. Napakatotoo Niya. Ganito ba ang Jesu-Cristo na kilala mo? Narinig mo na bang tinanong ka Niya ng, “Ano ang gusto mong gawin Ko para sa iyo?”

May dahilan kung bakit nasa Biblia ang kuwento ni Bartimeo. Hindi lang ito para ipakita ang power ni Jesus to give sight to the blind. Para rin ito ipakita na ang bawat individual ay mahalaga sa Kanya.

Kaibigan, mahalaga ka kay Jesu-Cristo. Hindi ka isang statistic lang. Hindi ka isang miracle project lang. Gusto Niyang marinig ang boses mo. Puwede mong sabihin sa Kanya kung ano ang matindi mong pangangailangan. Puwede kang maging specific.

Ano ang gusto mong gawin ni Jesus para sa iyo ngayon? Imagine Him with you now—face to face as you whisper this prayer:

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Dear Jesus, salamat na dinidinig Ninyo ang bawat hiling namin sa Inyo. Tiwala akong laging best ang kalooban Ninyo para sa amin.

APPLICATION

Next time you pray, be specific. Ilagay ito sa iyong Prayer List. Magpakatotoo ka kay Jesu-Cristo.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

13 + 14 =