14

JULY 2022

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Kata Inocencio & Written by Thelma A. Alngog

Mananahan sa kanya ang Espiritu ni Yahweh, ang espiritu ng karunungan at pang-unawa, ng mabuting payo at kalakasan, kaalaman at pagsunod at paggalang kay Yahweh.

Isaias 11:2

Sumilip si Marie sa bahay ng kapitbahay. Nakita niyang may bagong kotse ang pamilya at may swimming pool pa sila. Ang nasabi lang niya, “Sana all.”

“Sana all” din ba ang feeling natin kapag nababasa ang kwento ng mga propeta o yung mga nagsi-serve sa Diyos? Isa dito si Prophet Isaiah na all-out na inoffer ang kanyang paglilingkod kay God. Binasa ni Jesus ang sinabi ni Isaiah sa Lucas 4:18-19, “Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasakin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag sa sila’y lalaya, at sa mga bulag na sila’y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga naapi at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng panahon.” Why did Prophet Isaiah say that the spirit of the Lord is upon him? The spirit of the Lord is the manifestation of God’s power in him. May special gift at anointing kasi siya mula sa Diyos.

Do you want to experience the same? How will the Holy Spirit live within you? Importanteng maniwala ka that Jesus is the King of your life. It’s not complicated at all. In fact, coming to faith in God is as simple as ABC:

A-ccept that you are a sinner (Romans 3:23); B-elieve in the Lord Jesus Christ and you will be saved (Acts 16:31); and C-onfess that Jesus is your Lord and Savior (Romans 10:9a). Ang bilin ni Jesus sa Acts 1:8, “But you will receive power when the Holy spirit comes on you; and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth.” Natanggap ng disciples ang gift of the Holy Spirit. Ginamit sila ng Diyos to bring healing and deliverance. They performed signs and wonders, at shinare nila ang mabuting balita to the ends of the earth.

Let us allow the Holy Spirit to fill us up, so fresh anointing and power can flow and move in our lives. If there’s one thing na we can wish, “Sana all” ang magkaroon ng relationship with Jesus Christ.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Dear God, help us find purpose in moving with the Holy Spirit. Sana ay marami pa po ang makakilala sa Inyo. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Acknowledge the role of the Holy Spirit In your life. Receive and move in power by opening your eyes to the truth of the word of God. Immerse yourself in the word of God, soak your days with prayer, and share the good news with confidence, trusting Jesus every step of the way.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

9 + 7 =