11

MARCH 2021

Secure in His Love

by | 202103, Devotionals, Security

Share with family and friends

Narrated by Camila Kim Galvez

Ang anumang aking sangkap, ikaw O Diyos ang lumikha, sa tiyan ng aking ina’y hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan, ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay; sa loob ng aking puso, lahat ito’y nakikintal.

Mga Awit 139:13-14

Lahat tayo ay may least favorite thing tungkol sa katawan natin. Siguro ito ay ang kakulangan natin sa tangkad, kakaibang hugis ng mata, o kaya kahit ilang daang crunches ang gawin natin kada araw, ayaw pa rin tayong tubuan ng mala-pandesal na abs. Ang iba naman sa atin, maaaring may kapansanan o mahina ang pangangatawan.  Pagdating naman sa pag-uugali, marami rin tayong nakikitang flaws, tulad ng madaling uminit ang ulo natin o kaya masyado tayong mahiyain.

Kung lagi lang tayong nakatingin sa imperfections natin, more likely than not, tutubuan tayo ng insecurities. Worse, baka magkaroon pa tayo ng feeling na wala tayong worth—all because we feel hindi natin na-meet ang standards ng mundo na nagsasabi kung ano ang attractive at ano ang successful.

But guess what? Those standards change. In the 1990s, thin was in, pero ngayon, mas nakakatanggap ng likes ang healthier, toned figures. Ang behavior na itinuturing na “arrogant” noon ay considered na “confident” na lang ngayon. And at any moment, puwedeng magbagong muli ang standards na ito. Kung susukatin natin ang sarili natin based on these standards, we will never feel secure about ourselves.

But there are standards that never change—ang standards na itinakda ng Diyos at inilahad Niya sa Biblia. Pinapaalala rin sa atin ng Mga Awit 139:13-14 na ang Diyos ang lumikha sa atin. Na hinugis Niya tayo habang nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating ina. Hinubog tayo ng Diyos na kaaya-aya. And despite what we see as our imperfections, God sees us as very good (Genesis 1:31). Even when you feel na hindi ka gusto ng ibang tao, remember, mahal na mahal ka ng lumikha sa iyo.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, salamat sa assurance Ninyo na walang anuman sa aking katawan that will make me unlovable in Your eyes. Salamat dahil katanggap-tanggap ako sa Inyo kahit pakiramdam ko minsan ay hindi. Tinatanggap ko ang yakap Ninyo na nagpaparamdam sa akin na may value ako, dahil ito ang sinasabi Niyo sa Salita Ninyo.

APPLICATION

According to Ephesians 1:6 (NKJV), because of God’s grace we have been accepted by Him. Keep this in mind to assure you na hindi ka Niya nire-reject. Hindi rin magbabago o maglalaho ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

13 + 3 =