10

FEBRUARY 2021

Share with family and friends

Narrated by Lara Quigaman

Papanatag ang buhay mo at mapupuno ng pag-asa; iingatan ka ng Diyos, at bibigyan ng pahinga.

Job 11:18

Ayaw ni Venice mag-invest sa insurance dahil nagkaroon siya ng bad experience sa educational plan niya noong college. Hindi niya ito napakinabangan dahil wala siyang nakuha mula rito. Nang makatapos siya ng college, siya ang tumulong sa kapatid niya na makapag-aral dahil nawalan ng trabaho ang kanilang ama.

One time, Venice was led to give to God’s ministry even though she had a need. Matapos niyang magbigay ng Php 1,000.00 sa Operation Blessing, hindi niya inasahang babalik ito sa kanya nang higit pa. Isang araw kasi, nakatuwaan ni Venice at ng kanyang officemates na i-type ang pangalan niya at tingnan kung anong lalabas sa Internet. Eventually, her name appeared in the website of the company of her educational insurance plan. Kahit na isang taon na ang lumipas nang maka-graduate siya, meron pala siyang matatanggap na kaka-release lang na dalawang check worth Php 14,000.00! Ang halagang ito ay sakto para sa tuition fee ng kanyang kapatid.

Practically speaking, when you have a need, you don’t just give away your money. Magse-save ka pa nga para makumpleto mo ang amount na kailangan mo. Pero paano kaya nagawa ni Venice na magbigay despite her lack? Naging panatag pa rin si Venice na magbigay dahil alam niyang ang Diyos ang nangako sa kanya ng protection and security. Sigurado siya na kahit magbigay siya sa gawain ng Panginoon, hindi siya pababayaan ni God. Napatunayan ni Venice na ang security niya ay wala sa insurance, instead ang assurance niya ng provision ay nasa Panginoon. At ang pangakong ito ay hindi lang para kay Venice kundi para sa ating lahat.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, I know that You are in control of all things. I choose to trust in You knowing that You are my security. Panatag ako at puno ng pag-asa dahil alam kong iniingatan Ninyo ako at pino-provide Ninyo ang lahat ng pangangailangan ko at ng pamilya ko. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

May ipinagwo-worry ka ba at hindi ka mapanatag? Memorize Job 11:18 and when you start worrying, recite Job 11:18 to be reminded of God’s promise. Lift your concerns to the Lord and trust Him to make all things work together for your good.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

1 + 8 =