3

MAY 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Josephine Rayton & Written byThelma A. Alngog

Kapag nakikita ng isang maykaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya’y umiibig sa Diyos?

1 Juan 3:17

Nang ipamana kay Peter Vardy ng kanyang ama ang highly successful business nito, nasabi niyang siya ay “blessed beyond measure.” Alam ni Vardy na kaakibat ng blessing na ito ang responsibility. Kaya taon-taon, namigay siya ng milyon-milyon. Pinondohan niya ang pagtatayo ng mga paaralan na may layuning magbigay ng long-term employment and regeneration sa mga lugar na may mahigpit na pangangailangan.

Baka sabihin ng iba, kaya namang mag-donate ni Vardy ng milyon-milyon dahil malaki ang negosyo niya. But being generous is not about giving away the millions that you have, kundi ang pagtulong ayon sa iyong makakaya. Halimbawa, alam mo ba na ayon sa report ng Charities Aid Foundation noong 2012, ang Pilipinas ay isa sa top 5 nations who devoted the most time to charity work? Kahit na ang bansa natin ay nangangailangan din ng tulong dahil sa kahirapan at mga sakunang dumarating, hindi pa rin natin kinakalimutan ang mag-volunteer.

It is righteous to be generous to our family, friends, and community. Nagagawa natin ito dahil when we accepted Christ into our hearts, naging nature na rin natin ang maging mapagbigay. Isa pa, anumang meron tayo ay galing sa Diyos. Siya rin ang nagpapatibay ng pananampalataya natin para humakbang at magbahagi sa iba ng blessings. Kaya let us share our blessings. Ang pagtulong sa nangangailangan ang patunay ng ating pag-ibig sa Diyos. At ayon sa Hebreo 13:16, iyan din ang nakakalugod sa Kanya. “At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos.”

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, naniniwala akong binigyan na Ninyo ako ng generous spirit para maging mapagbigay din ako. Ilagay Ninyo sa puso ko kung kanino ako magbibigay ng tulong. Nawa Panginoon, ang paggawa ng kabutihan ay maging tulad ng batis na patuloy na dumadaloy mula sa aking puso. Salamat po, Panginoon. Amen.

APPLICATION

Ang kabutihan ay nasa puso mo na dahil sa Panginoong Jesus. Umpisahan mo ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa mga kasama mo sa bahay, sa iyong kapitbahay, o kasamahan sa trabaho hanggang maging bahagi ito ng iyong araw-araw na pamumuhay.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

4 + 6 =