30

DECEMBER 2023

Should You Give Up or Surrender?

by | 202312, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Erick Totanes & Written by Prexy Calvario

Kaya’t huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti; pagdating ng takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa.

Mga Taga-Galacia 6:9

Bakas sa mukha ng mga estudyante na nahihirapan sila habang nagsusulit. Nag-review ng notes ahead of time sina Hannah at Sarah ngunit sa hirap ng subject na ito hindi nila sigurado kung makakapasa sila. Kaya nang sabihin ng guro na ipasa na ang test papers, napabuntong-hininga sila. Nagpasya si Sarah na i-give up na ang subject na ito; magda-drop na siya. Si Hannah naman ay nanalangin, “Lord, ginawa ko ang lahat nang makakaya ko. Kayo na po ang bahala sa resulta. Your will be done.” Kanino ka mas nakaka-relate?

Galatians 6:9 (TLB) reminds us “not to get tired of doing what is good, for after a while we will reap a harvest of blessing if we don’t get discouraged and give up.” Apostle Paul assures us na balang-araw, aanihin natin ang blessings na dulot ng paggawa ng mabuti kung magpapatuloy tayo sa kabila ng mga pagsubok at hindi magi-give up. Take note na magkaiba ang “give up” at “surrender.” Giving up is like saying, “Ayaw ko na dahil wala naman akong nakikitang bakas ng pagasa.” Hindi mo pa nga alam ang ending ng journey mo, huminto ka na at umalis sa laban. While surrender is saying, “Lord, I did my part and my best. Now, I trust that you will do the rest according to Your will.”

Madalas ay mas madaling simulan ang isang bagay kaysa tapusin ito. But if you have received Jesus as your Savior and Lord, you can be sure that “He who began a good work is faithful to complete it” (Philippians 1:6). If God brought you to it, He would help you to go through it. Kasama mo si God kaya don’t give up, sa halip surrender to Him the result of your work.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord Jesus, I acknowledge You as my Savior and Lord. I surrender all my earthly concerns to You. Thank You for the blessings that I would receive if I do not give up on doing good. I trust that You are faithful to complete all the good work you started in me.

APPLICATION

Reflect on Galatians 6:9 and Philippians 1:6. In your journal, write down the good things that have begun in your life. Ask God to empower you to press on and surrender the results to Him.

 

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

15 + 2 =