17

MAY 2021

Si Joseph at Si Jesus

by | 202105, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Alex Tinsay & Written by Beng Alba-Jones

Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan, at dahil doo’y naligtas ang marami ngayon.

Genesis 50:20

“I’ve been following God all my life. Pero bakit hinayaan Niyang mangyari sa akin ito?” Siguro minsan mo nang naramdaman ang ganito. O di kaya, nasa ganitong sitwasyon ka ngayon. You are thinking that God is unfair for allowing you to be a victim of injustice. Para sa iyo, it doesn’t make sense. Hindi ba’t iniingatan Niya ang mga nagtitiwala sa Kanya?

Itapat natin ang spotlight kay Joseph ng Lumang Tipan. Buong buhay niya, naging mabuting tao siya sa paligid niya. He loved his father Jacob. He obeyed his master. He honored the Lord. Pero ano ang nangyari? Kinainggitan at ibinenta siya ng mga kapatid niya, inakusahang gumawa ng kahalayan ng asawa ni Potifar, pansamantalang nakalimutan ng mga tinulungan niya sa kulungan. Pero sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ni Joseph, hindi siya nagtanim ng galit sa tao at lalong-lalo na sa Diyos. Napagod ba siya sa pagtitiwala sa Diyos? No. Kung meron mang “God-colored” glasses, he wore it. Nag-persevere siya hanggang sa na-reveal ang reasons why he had to go through suffering. God purified him in the furnace of pain and made something beautiful. Dahil kay Joseph, maraming tao ang naligtas. May nangyaring mabuti mula sa masama.

Si Jesus din ay hinamak ng mga tao at nagdanas ng hirap sa krus. Pero ang paghihirap na tiniis ni Jesus ay kalooban ng Diyos dahil ang kamatayan ng Anak Niya ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan nating lahat (Isaias 53:10). Dahil kay Jesus, maraming tao ang naliligtas.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Dear God, sa mga panahong hindi ko maintindihan ang mga pangyayari sa buhay ko, remind me to trust in You. Help me remember that You are good, You are wise, and that You are loving. Bigyan Ninyo ako ng faith na katulad ng kay Jose. And thank You, Jesus, na tiniis Ninyo ang hirap at kahihiyan ng mamatay sa krus alang-alang sa akin.

APPLICATION

May bitterness ka ba sa mga taong gumawa ng masama sa iyo? Hindi man sila humingi ng tawad sa iyo, magdesisyon kang palayain sila mula sa paghihiganti mo. You don’t have to believe in karma. Instead, magtiwala ka sa karunungan at kaparaanan ng ating Dakilang Ama.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

15 + 15 =