23

JANUARY, 2021

Share with family and friends

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Joyce Burton Titular

Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh, na iyong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta.

Josue 1:9

Naranasan mo na bang mag-travel mag-isa? Kung oo, alam mo na siguro ang pakiramdam ng nagbibiyahe nang walang kasama: nakakakaba at minsan, nakakalungkot. Kung first time mong pumunta sa isang lugar, puwede ka pang maligaw.

Maraming tao ang ayaw mag-travel mag-isa dahil takot silang bumiyahe nang walang kasama. Pero hindi mo naman kailangang mag-solo flight kahit nagso-solo travel ka. Kung tinanggap mo na si Jesus sa puso mo bilang iyong Savior and Lord, nangangako Siyang hindi ka Niya iiwan kailanman (Pahayag 21:3).

At hindi mo lang Siya kasama “in spirit” ha. Mararamdaman mo ang pagmamahal Niya sa ngiti ng mga makakasalubong mo, sa hospitality ng locals. Ang blessings Niya, sa masasarap na pagkaing matitikman mo. Ang majesty Niya, sa magagandang tanawin na puwede mong kuhanan ng picture (at i-post sa Facebook!).

Kahit noong Bible times, makikita natin na laging sinasamahan ni Lord ang mga mahal Niya. Ginabayan Niya si Jacob nang umalis ito ng Canaan para takasan ang galit ni Esau. Sinamahan Niya si Joseph nang maging slave ito sa Egypt. At kasa-kasama Siya ni Paul sa mga paglalakbay nito para mag-share ng gospel sa iba’t ibang lugar sa Europe.

Puwede rin natin ma-experience ang pagsama ng Diyos sa atin saan man tayo magpunta. Sabi sa Juan 1:12, kapag tinanggap at sinampalatayanan natin si Jesus, bibigyan tayo ng Diyos ng karapatang maging mga anak Niya. Once maging anak tayo ng Diyos, maninirahan sa atin ang Holy Spirit, and He will always be with us (Juan 14:17).

Tinanggap mo na ba si Jesus sa puso mo? Kung hindi pa, now is the perfect chance para gawin ito. Sabi sa Pahayag 3:20, “Nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo.” Imbitahan mo Siyang pumasok sa iyong puso. Hindi mo na kailangang mag-solo flight kasi makakasama mo na Siya palagi—kahit nagso-solo travel ka pa.

Share this encouraging page to family and friends.

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Jesus, kailangan ko Kayo sa buhay ko. Tinatanggap ko Kayo bilang Tagapagligtas ko at Panginoon. Salamat na hindi ako nag-iisa kahit wala akong ibang kasama dahil lagi Kayong nariyan. Amen.

APPLICATION

Balikan ang kuwento ni Joseph sa Egypt (Genesis 37, 39, 40, at 41). Paano ipinaramdam ni Lord sa kanya na hindi siya nag-iisa?

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

1 + 5 =