Courage

Tempted To Quit?

Tempted To Quit?


Narrated by Sonjia Calit & Written by Clarissa Estuar-Navarro

As you continue your own faith walk, ituon mo lang ang mga mata mo sa Panginoon. And let Him show you how He can turn your situation around for you.

Tempted To Quit?


Narrated by Sonjia Calit & Written by Clarissa Estuar-Navarro

As you continue your own faith walk, ituon mo lang ang mga mata mo sa Panginoon. And let Him show you how He can turn your situation around for you.

Kontra-Balisa


Narrated by Jocelyn Rayton & Written by Deb Bataller Arquiza

Napakagandang pangako! Through prayer, puwede nating hingin kay Lord ang lahat ng ating pangangailangan. Lahat!

Diyos, Aming Tahanan


Narrated by Jocelyn Rayton & Written by Michellan Kristine S. Alagao

Saan ka man naroroon, anuman ang yari ng iyong tirahan, ang tunay na proteksyon, kapahingahan, at pagmamahal ay sa Diyos mo matatagpuan.

Kasama Natin Ang Diyos


Narrated by Erick Totanes

Magtiwala tayo kay Cristo at manalig sa Kanya. Anuman ang pinagdadaanan natin, hindi tayo mabubuwag at malalampasan natin ang mga ito dahil kasama natin Siya sa gitna ng ating paghihirap at kakulangan.

Solo Travel


Narrated by Joyce Burton Titular

Kahit noong Bible times, makikita natin na laging sinasamahan ni Lord ang mga mahal Niya.

To Be Brave


Narrated by Albino Sadia

Walang takot. Nagpapatuloy sa buhay. At mayroong pagtitiwala na ang Diyos Ama ang mag-iingat at magliligtas sa atin. Maaari tayong magtiwala at mapanatag dahil hindi Siya magpapabaya.

Searcher or Searchee?


Narrated by Erick Totanes

You might think that you are the one looking for God, pero ang totoo, Siya ang unang nag-seek out sa atin para maibigay ang lahat ng kailangan natin.

Commander


Narrated by Miriam Quiambao Roberto

Kaya nang maharap si Joshua sa isang armadong lalaki malapit sa Jericho na nagpakilalang commander ng army ni Yahweh, nagpatirapa siya at napa-worship. Siguradong lumakas ang loob niya. Bakit?

CAN WE PRAY FOR YOU?

15 + 9 =