7

MARCH 2023

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Felichi Pangilinan-Buizon & Written by Honeylet Adajar-Velves

Huwag kayong gumamit ng masasamang salita; lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo’y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig.

Mga Taga-Efeso 4:29

Si Bingo ay isang tuta na nakatali sa may gate ng bahay. Nang lumaki siya, tinanggal na ng may-ari ang tali sa kanya pero makikitang paikot-ikot lang din siya sa puwesto niya noong nakatali pa siya.

Siguro halos lahat tayo ay dumaan sa pagiging Bingo. Ang masasakit na salita ay parang tali na nag-limit sa atin kahit na binigyan naman tayo ng Panginoon ng mga kakayahan. Ang mga taong nakakarinig ng “Oy ang taba mo ngayon!” ay maaaring mawalan ng motivation to stay fit dahil feeling nila wala namang nangyayari sa pagda-diet nila. Puwede ring mawalan ng pag-asa ang taong may pangarap ngang maging engineer, pero lumaki naman sa salitang “Mahina ka sa math, hindi ka papasa bilang engineer.”

On the other hand, when we speak with kindness and gentleness, it encourages people. Madalas pa nga, even sa mga imposibleng pagkakataon, napapagtagumpayan ng isang tao ang kinakaharap dahil sa encouragements na naririnig niya mula sa ibang tao. Maraming nanghihina na sa sakit ang gumaling at mabilis na naka-recover dahil sinabihan siya na “Kaya mo iyan! Si Lord ang Healer mo.” Mayroon ding lumaki sa hirap pero ngayon ay CEO na ng kumpanya dahil naniwala siya sa sinabi ng magulang niya na “Magaling ka anak. Mataas ang maabot mo sa buhay.”

Tandaan na ang salita ay parang butong natatanim sa ating puso. Positibo man o hindi ang ating naririnig, ito ay sumisibol at lumalago. So instead of uttering negativity, speak life. Be an encouragement. Be a blessing.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, patawarin po Ninyo ako sa mga pagkakataong hindi naging maganda ang mga binitawan kong salita. Help me to be an encouragement to others by speaking positively. I pray in Jesus’ name. Amen.

APPLICATION

Pumili ng tao na gusto mong i-bless today. Let him know how you appreciate him or her through your words. And swipe left para i-type ang pangalan niya sa prayer list upang mapagpala siyang lubos as you pray for this person.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

6 + 14 =