8

MARCH 2023

Share with family and friends
Narrated by Alex Tinsay & Written by Honeylet Adajar-Velves

We are back with a new series titled “Sharing the Good News”. Every good news is worth sharing, so let’s begin!

Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias ng sabihin niya, “Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang: ‘Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran!’”

Mateo 3:3

Naaalala mo pa ba every time may laro ang People’s Champ na si Pacquiao? Walang traffic sa kalsada at lahat nakaabang sa TV. Kapag sinabi na ng ring announcer na, “Let’s get ready to rumble!” tumitigil na ang mga Pilipino sa anumang ginagawa nila para tumutok sa paglaban ni Pacquiao. Sa bawat laban niya ay may pag-asang maparangalan muli ni Pacman ang bansa through boxing.

Sa Biblia, meron ding special announcer, at siya ay si John the Baptist. It was prophesied that he would announce the coming of Jesus (Isaiah 40:3-5). O di ba, hindi lang basta People’s Champ, kundi Champion of champions ang itinalagang ia-announce niya. What a special task!

Sabi ni John sa Mateo 3:2, “Magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit!” Kung paanong nakapagbigay ng excitement ang pahayag ng announcer sa laban ni Pacman, Johns words also brought good news to the people, and that is, the kingdom of heaven is near! At kung paanong napapatigil ang mga Pinoy sa gawaing-bahay para lang panoorin si Pacquiao, ganoon din, napapatigil tayong magkasala if we are excited for the second coming of Jesus. Si Jesus Christ ay hindi lang basta champion, not just a celebrity, but the King of kings and Lord of lords!

Today, we can also be an announcer just like John the Baptist. As we follow Jesus, our words and works will speak loudly and cause others to know Him.

May kilala ka bang “Marites”? Pag-usapan natin iyan bukas sa pagpapatuloy ng series natin na “Sharing the Good News”.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord Jesus, help us live a life that speaks loudly of You so that others may come to know You. May our words and works point people to You.

APPLICATION

I-share ang devotion na ito sa iyong social media accounts to announce that Jesus is coming back soon. Share our other devotions so people would know more about Jesus.

INSPIRATIONAL QUOTES

CAN WE PRAY FOR YOU?

1 + 13 =