21

MARCH 2021

Tara’t Magtipon-tipon!

by | 202103, Devotionals, You

Share with family and friends

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Byron Sadia

Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa’t isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon.

Mga Hebreo 10:25

May isang mag-asawang kapwa leaders ng kanilang Bible study group. Every Friday night, binubuksan nila ang kanilang tahanan, naghahanda sila ng pagkain, naglilinis before and after the Bible Study, at nagshe-share ng Word of God. Nae-enjoy nila itong gawin pero minsan ay napapagod din sila, lalo na’t wala silang katulong. Nakaka-frustrate din kasi minsan isa o dalawa lang ang sisipot out of the 15 members of the group na pinaghandaan nila. Kaya nasasabi nila, “Tao lang naman tayo na nakakaramdam pa ng ganito paminsan-minsan.”

Alam ng Panginoon na maaari tayong makaramdam ng pagod sa paglilingkod at magsawa din sa pagdalo sa mga Bible study at iba pang gathering. Kaya naman ipinasulat Niya sa gumawa ng liham sa mga Hebreo na huwag nilang kaliligtaang magtipon-tipon. Noon at hanggang ngayon, mahigpit ang paalala ni God sa atin. Alam Niya na sa pagtitipon, napapalakas natin ang isa’t isa. Kaya huwag nating kaligtaang dumalo sa mga gathering gaya ng Bible study, kahit na minsan tinatamad o nagsasawa tayo.

Alam ba ninyo ang nangyari sa mag-asawang leaders ng Bible study group? Nang magkita-kita sila uli, may isang miyembrong dumating nang maaga para tumulong sa paghahanda. May naiwan at tumulong sa pagliligpit. May nagdala ng pagkain at munting regalo. Higit sa lahat, ang mataimtim na panalangin ng mga ka-grupo, pati na rin ang words of encouragement nila ang tunay na nakapawi ng pagod at discouragement ng mag-asawa. Perfect timing talaga si God. Walang kamalay-malay ang mga miyembro na kailangang-kailangan pala ng kanilang leaders ang kanilang pagmamahal sa oras na iyon.

Talagang hindi natin kayang isabuhay ang pagiging anak ng Diyos nang nag-iisa. Maging leader man tayo, volunteer, o pastor, mahalaga ang mapaligiran ng mga kapatiran na magbibigay ng encouragement.

Share this encouraging page to family and friends.

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, ipinapanalangin ko po ang mga naninilbihan sa Inyo sa loob ng simbahan, lalo na po yung mga nasa background, ‘yung mga volunteer na hindi napapansin. Bigyan Ninyo sila ng lakas at dagdagan ang kanilang patience at joy sa paglilingkod. At palagi Ninyong ipaalala na Kayo ang pinagsisilbihan nila, hindi tao.

APPLICATION

Take time to notice and appreciate those volunteering at your church and community. Masarap mapansin at mapasalamatan, kahit paminsan-minsan.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

15 + 8 =