3

MARCH 2022

Temptation vs. Testing

by | 202203, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Jamey Santiago-Manual & Written by Yna Reyes

“At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama!”

Mateo 6:13

Ang tukso ay pagbibighani ni Satan sa tao to sin against God. Hindi ito kailanman manggagaling sa Diyos. “Huwag sabihin ninuman na tinutukso siya ng Diyos kapag siya’y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino” (Santiago 1:13).

Never tayong tutuksuhin ng Diyos. However, what He sends to us as a blessing, pwede itong gawing tukso ng kaaway. For example, nanalo ka sa isang talent competition. Gift ng Diyos sa iyo ang talent mo, and He granted you favor in the eyes of the judges. When you won, you had two choices: Give God the glory or take pride in your victory. Ibubulong sa iyo ng kaaway na mas masarap ang feeling when you put yourself first instead of God. Ganyan din ang ginawa ng serpent kay Adam and Eve, remember? Let’s say you went with the choice to exalt yourself. By doing so, you allowed the enemy to turn God’s blessing into a temptation that led you to sin.

When God allows pain or suffering in our lives, we are again confronted with two choices. Tatakbo ba tayo sa Diyos at magtitiwala sa Kanyang kabutihan? O magagalit ba tayo sa Kanya at tatalikuran ang ating pananampalataya?

Both good and bad things that come our way are testings from God. Nagtitiwala Siya sa atin to make the right choice. He allows us to be tested not to make us fall, but to make us strong.

Samantala, “ang diyablo, ang kaaway ninyo ay laging nakaabang na parang leong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila” (1 Pedro 5:8). At dahil si Cristo mismo ay humarap at nagtagumpay sa tukso, tinutulungan Niya tayo in our daily battle against temptation (Hebrews 2:18). Tuwing mananalangin tayo sa Diyos na huwag tayong hayaang matukso, kundi iligtas tayo sa masama, we can trust that He will answer our prayer and deliver us from evil.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Father, You are my shield against the arrows of temptations that the enemy throws my way. Salamat po sa pagliligtas na ginagawa Ninyo sa akin sa araw-araw. Amen.

APPLICATION

Anong mga tukso ang madalas mong kinakaharap? Paano mo mapapagtagumpayan ang mga ito?

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

11 + 7 =