2

FEBRUARY 2022

The Greatest Diamond Cutter

by | 202202, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Peter Kairuz & Written by Elain Lagat

Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayundin naman, ang inyong pananampalataya, na higit na mahalaga kaysa ginto, ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito’y talagang tapat. Sa gayon kayo’y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa Araw na mahayag si Cristo.

1 Pedro 1:7

Pinupukpok. Hinihiwa nang paulit-ulit. Tinatapyasan. Binabawasan. Binabasag kung kinakailangan. Tapos, pinapakinis sa isang machine. This is the process of shaping a raw diamond stone. A skillful diamond cutter can bring out the full shine potential of a diamond stone. He spends much time and gives intense focus, attention to detail, and hard work para mapalabas niya ang kinang at magandang hugis nito. Most likely, the diamond cutter already has in mind how to do this. Nasa isip na niya ang end result.

Hindi ba’t maiko-compare rin natin ang diamond cutter sa Diyos? Our lives are like raw diamond stones in His hands. The process is not also easy. Minsan talagang mahihiwa tayo lalo na kapag kinakausap Niya tayo through His Word. Kung minsan naman ay mababasag ang puso natin because of the pain of His discipline as our Father. Then, He will strip us of pride, selfishness, greed, and many others. Hindi Siya sumusuko para hubugin tayo sa pinakamagandang anyo natin para tayo mag-shine!

Though the process may be challenging, like the diamond cutter, excited din si God na makita ang true beauty ng faith and character natin in the end. May mga kailangan talaga tayong pagdaanan para ma-develop pa ang godly characters natin. Sabi ni Apostle Peter, “Their purpose is to prove that your faith is genuine. Even gold, which can be destroyed, is tested by fire; and so your faith, which is much more precious than gold, must also be tested, so that it may endure. Then you will receive praise and glory and honor on the Day when Jesus Christ is revealed” (1 Peter 1:7 GNT).

Nasa season ka ba ng buhay mo na parang binabasag, tinatapyasan, at hinuhubog ka ng Diyos? God is the greatest Diamond Cutter! He is shaping you into a brilliant diamond. So hold on and just go through the process! You will shine in God’s hands.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

God, shape us into diamonds who will shine brightly for You.

APPLICATION

Do you want to shine like a diamond? Keep walking with Jesus every day and allow Him to change you continually.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

2 + 1 =