30

NOVEMBER 2023

The One Valid Sacrifice

by | 202310, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Lucille Ocampo-Talusan & Written by Lucille Ocampo-Talusan

Ngunit dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan; siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw; nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap.

Isaias 53:5–6

Nakapanood ka na ba ng nagpepenitensya kapag Mahal na Araw? Mga taong hinahampas ang sarili, nagpapasan ng krus at meron pang nagpapapako sa krus! Ito ang paraan ng mga nagpepenitensya para magsisi at pagbayaran ang kanilang mga kasalanan. Ginagawa nila ito para tumbasan umano ang paghihirap ni Cristo sa krus. 

Perhaps it has also become our perception na kailangan nating maghirap para mapatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan. The bad news is no amount of human sacrifice or works can earn God’s forgiveness because the standard of God is perfection. Ang lahat ay lumabag sa standard ng Diyos (Romans 3:23). Sabi din sa James 2:10, “Ang lumalabag sa isa, kahit tumupad sa iba pang mga utos ay lumalabag pa rin sa buong Kautusan.” 

Pero thank God, may good news! Ang Panginoon mismo ang gumawa ng paraan para mapatawad ang lahat ng ating mga kasalanan and that is through Jesus’ sacrifice on the cross (Romans 3:24–25). Kay Jesus ipinataw lahat ng ating mga kasalanan at dahil dito, Siya ang pinarusahan, hindi tayo. He was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten, so we could be whole. He was whipped, so we could be healed (Isaiah 53:5). Walang sinuman o anumang sakripisyo ang makakatumbas o makakadagdag sa sakripisyo ni Jesus. In the eyes of God the Father, Jesus is the only valid sacrifice. And whoever believes Jesus’ sacrifice is saved from punishment (Isaiah 53:6).

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord Jesus, please forgive me for not believing that Your sacrifice on the cross is enough to pay for all my sins. I acknowledge that I cannot save myself by making sacrifices. I need a Savior and that is You, Jesus. Thank You for offering Yourself as the sacrifice so I may be saved, whole, and healed. Help me to live my life that is worthy of all that You have done for me.

APPLICATION

You may chat with a prayer counselor to help you with your new spiritual journey in Christ. If you already have a personal relationship with Jesus, now is the time to share to someone that Jesus is the only sacrifice by whom all our sins have been forgiven. Present the gospel to them and lead them in a prayer to receive Christ.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

5 + 15 =