11

FEBRUARY 2021

The Powerful “P”

by | 202102, Devotionals, Faith

Share with family and friends

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Jamey Santiago-Manual

Hindi na kayo alipin kundi anak, at dahil kayo ay anak, kayo ay ginawa rin ng Diyos bilang mga tagapagmana niya.

Mga Taga-Galacia 4:7

Sa panahon ngayon, may dalawang “P” na very common issues.

Una na rito ay ang “pag-ibig.” Madalas na tanong ng mga broken-hearted, “Hindi pa ba ako sapat? Ano ba ang kulang sa akin?” Pero maaaring hindi lang ito tungkol sa pag-ibig sa tao. Maaaring pagmamahal din ito sa pag-aaral o trabaho. May mga taong binibigay nila ang best shot sa pag-aaral o trabaho, pero sablay pa rin.

Ang ikalawa namang “P” ay “pera.” Maliit na suweldo, tumataas na bilihin, at bumababang halaga ng piso ang madalas na maririnig sa balita ngayon. Dahil usapin ng pera, for sure naaapektuhan ka rin nito. Lahat naman tayo ay nangangailangan ng pera, hindi ba?

Pero alam mo ba na isang “P” rin ang sagot sa mga alalahanin nating ito? Ang ating “Papa God.” Sa Mga Taga-Galacia 6:7, nire-remind tayo ni Apostol Pablo ng identity natin sa harapan ng Diyos. “Hindi na kayo alipin kundi anak, at dahil kayo ay anak, kayo ay ginawa rin ng Diyos bilang mga tagapagmana niya.” Kahit kailan, hindi tayo magkukulang dahil tayo ay mga anak Niya na Kanyang minamahal. Hindi lang Niya ipinagkakaloob ang ating mga pangangailangan; kasama ng pagiging anak ang pagiging tagapagmana natin.

Mayaman ang Ama natin sa langit, kaya naman hindi natin kailangang alalahanin ang ating mga pangangailangan at kinabukasan. Tiyak, hindi Niya tayo pababayaan.

Share this encouraging page to family and friends.

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Papa God, salamat po for reminding me of how precious I am in Your sight. Because of Jesus, ako ay naging anak Ninyo at tagapagmana. Kaya hinihingi ko ang Inyong provision para sa pangangailangan ko for this day. Hindi ako magwo-worry tungkol sa pag-ibig at pera dahil andiyan Kayo, my Papa God. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Mag-drawing o gumupit ng hugis crown sa isang papel at isulat mo ang pangalan mo dito. Gawin mo itong bookmark o i-post mo sa isang lugar kung saan lagi mong maaalala na royalty ka dahil anak ka ni Papa God.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

8 + 13 =