12

NOVEMBER 2022

Share with family and friends
Narrated by Felichi P. Buizon & Written by Felichi P. Buizon

Pagkaraan ng tatlong taon, pumunta ako sa Jerusalem upang makipag-usap kay Pedro, at labinlimang araw kaming nagkasama.

Mga Taga-Galacia 1:18

Napanood mo na ba ang movie na The Upside? Based on a true story, ito ay tungkol sa isang bilyonaryong quadriplegic na pumili ng ex-convict para maging caregiver niya kahit nakapila ang mga aplikanteng qualified therapists. Hindi kapani-paniwala, diba? Sinabi ng ilang kaibigan ng bilyonaryo na they were against his choice pero napatunayan sa huli na hindi siya nagkamali. In short,tinadhana.

Katulad na lamang ito sa nangyari kay Apostle Paul, isang Pariseo, aral at masugid na tagasunod ng Kautusan at ang sumulat ng aklat ng Galatians. Ang isa niyang hinanap at binarkada pagkatapos niyang ma-encounter si Jesus ay ang mangingisda na sa Peter. Sabi sa Galatians 1:18, hindi lang sila nagkita nang minsan kundi nagkasama sila nang mahigit sa dalawang linggo. Bakit niya hinanap si Peter, isang simpleng mangingisda na dati niyang tinutuligsa? Ito ay dahil niligtas at binago na ni Lord si Paul. His hard heart was softened by God at nagkaroon siya ng humble and teachable heart. Alam niya na mapapalapit siya sa Panginoon kung makikilala niya ang iba pang nakakakilala kay Jesus. Alam niyang kalooban din ito ng Panginoon at handa siyang sumunod. Para lalo niyang maunawaan ang buhay Kristiyano, kinakailangan niyang magpasakop sa mga naunang nanalig and at that time si Peter, dahil sa kalooban ng Panginoon, ay tinaguriang apostol na ni Christ. Kung susuriin natin ang kwento ni Peter at Paul, we will discover na naging biyaya sila sa isa’t isa. Hindi nagkamali si Paul when he chose to be with Peter. Tinadhana.

Kalooban ng Diyos na masuportahan ang paglago ng ating pananampalataya. Do we also want to be with those who have been with Jesus for an extended time? Nais ba nating matuto how to be a Christ-committed follower? Be available, learn, and grow — with other people who also love the Lord.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Panginoon, ituro po Ninyo ako sa mga mananalig na makakatulong sa paglago ng relationship ko with You. Open my schedule for these friendships. In Jesus‘ name, Amen.

APPLICATION

Continue to P.U.S.H. or Pray Until Something Happens! Maaaring ibulong sa iyo ng Holy Spirit ang pangalan ng makakatulong sa iyong paglago sa buhay-Kristiyano. Baka naman kailangan mo lang mag-sign up to join a small group in a local church and pray that He allows you to meet the person whose life will inspire you to obey the Lord.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

2 + 7 =