3

MARCH 2021

To Believe is to See

by | 202103, Devotionals, Faith

Share with family and friends

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Neil Barnes

Agad namang sumagot ang ama ng bata, “Naniniwala po ako! Tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya.”

Marcos 9:24

Have faith. Madalas, ito ang sinasabi sa atin ng mga tao kapag nalaman nilang mayroon tayong pinagdadaanang problema lalo pa kung mabigat at mukhang imposible itong ma-solve.

While it is easy to say this, mahirap itong gawin. Human nature na kasi natin ang maniwala sa linyang, “To see is to believe”. With experience, it has become easier to have faith in things we can tangibly see than believe in things na hindi pa nangyayari.

But if we’re praying and waiting for things that seem impossible to achieve, kailangan natin ng faith. We must first believe before we are able to see. Paano natin gagawin ito kung nagkukulang nga tayo ng pananampalataya?

When we are faced with this situation, hopeless and lacking in faith at the same time, balikan natin ang sinabi ng ama ng batang sinapian ng masamang espiritu sa Marcos 9:24, “Naniniwala po ako! Tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya.”

When we are lacking in faith, it is good to remember that Jesus Christ is the source and perfecter of our faith (Hebreo 12:2). In the first place, Siya ang naglagay sa atin ng pananampalataya, and He is more than willing to increase it. But when we choose to live by the saying, “To see is to believe”, lumillit ang faith natin. Pero habang nakikinig naman tayo nang nakikinig (o nagbabasa nang nagbabasa) tungkol kay Christ, lalong nadadagdagan ang ating pananampalataya (Roma 10:17). So focus on Jesus and meditate on His Word. He will enable you to believe and see answers to your prayers, kahit na gaano pa iyan kabigat at mukhang imposible.

Share this encouraging page to family and friends.

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, inaamin ko na kung minsan ay nagkukulang ang aking pananampalataya. Help me to fix my eyes on Jesus who is the source and perfecter of my faith. I trust whatever Your Word says. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Basahin at i-meditate ang  Marcos 11:22-24 hanggang sa maging buhay na buhay ito sa puso mo. Panghahawakan mo ito kapag dumating ang times of testing ng iyong faith.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

3 + 10 =