7

FEBRUARY 2024

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by Abi Lam-Parayno

“Kung ang sinuman sa inyo ay may isandaang tupa at mawalan ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba’t iiwan niya ang siyamnapu’t siyam sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito’y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, ‘Makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala!’

Lucas 15:46

Kung lagi kang nakikinig sa Spotify o kayay fan ka ni Katy Perry, tiyak na pamilyar ka sa  kanta niyang “The One That Got Away. In short, TOTGA. For some of us, TOTGA is that almost perfect guy sa university ninyo na muntik nang maging kayo pero hindi nangyari. O kaya, siya yung babaeng gusto mong ligawan pero dahil natorpe ka, naunahan ka ng iba. Kaya hanggang ngayon, punong-puno ka ng panghihinayang. Naiisip mo pa rin na sana, naging kayo. Wini-wish mo pa rin paminsan-minsan na sana, you ended up with each other.

Bakit nga ba ang hirap i-let go ang the one that got away, kung marami ka namang ibang kaibigan? Why are you still longing for the one that got away kung may iba namang puwedeng ligawan? Yan din marahil ang tanong ng mga hindi nakakaintindi sa pastol na pilit hinahanap ang nag-iisang tupa na nawawala. Bakit pa hahanapin ang tupang iyon kung may natira pa namang siyamnaput siyam na iba?

Pero sabi nga sa Lucas 15:7, “Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa siyamnapu’t siyam na matuwid na di nangangailangang magsisi.”

Hindi pababayaan ng Panginoon ang isang naliligaw dahil alam Niyang maari pa itong tumalikod sa kasalanan. Si Lord ay parang ang nanay nating hindi makatulog dahil hindi pa nakakauwi ang lahat ng anak niya sa bahay. How humbling it is to ponder that the Lord who made the heavens and the earth will not stop until He has saved the one that got away.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Dear God, thank You for never giving up on me. Kahit sa mga pagkakataong lumalayo ako, naliligaw o tumatakas sa piling Ninyo, hindi po Kayo tumitigil hanggat hindi Ninyo ako nababalik sa piling Ninyo. Please always hold my hand and never let me go.

APPLICATION

Anong mga bagay o sitwasyon ang sa tingin moy naglalayo sa iyo kay Lord? Ilista ang mga ito at hingin kay Lord na isa-isa Niyang alisin ang hatak ng mga ito sa iyong buhay.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

15 + 2 =