6

JUNE 2024

Totoong Tagumpay

by | 202403, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Alex Tinsay & Written by Mil Matienzo

Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay.

Josue 1:8

What does it mean to be successful? Typically, people think that success means prospering financially, being respected by peers, raising a beautiful family among other things. Madalas, sinusukat ng mga tao ang success in terms of receiving honor, reaching the top, being admired, getting rich, or being noticed. Sa kabilang banda naman, failure means being poor or insignificant, being unpopular or disliked, or being the object of shame.

Sa mundong ito na may iba’t ibang definition ng success, God’s Word shows us the true meaning and path to success. In Joshua 1:8, we see that true success is in the book of the Law. Pero ano ba itong Law na tinutukoy dito?

To put it simply, ibinigay ng Diyos ang kautusan ni Moses to show the Israelites na kung sa kanilang mga sarili lang, hindi nila kakayanin maging matagumpay sa buhay. In the New Testament, we understand that the Law points us to Christ. Tanging Siya lamang ang nakatupad at nakatapos sa lahat ng kautusan, at tanging Siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng totoong tagumpay. Ito ang mabuting balita.

The ultimate success is acknowledging and trusting the good news of Christ. Hindi natin kaya. Kinaya Niya para sa atin. Ang totoong tagumpay ay hindi makikita sa kung ano ang narating ng isang tao, kundi makikita sa mga pangako ni Christ at sa Kanyang nalalapit na pagbabalik.

Ang mga natatanggap nating pagpapala at tagumpay sa mundong ito ay mga patikim lamang sa tunay at ganap na tagumpay na ating mararanasan sa pagbabalik ni Cristo. Kapag naintindihan natin that the true and final success may only be found in Christ, papalayain tayo nito mula sa walang-hanggang paghahanap at paghahabol sa success dito sa mundo. Bibigyan tayo nito ng isang bagong perspective sa buhay. Oo, magsusumikap at magpapakahusay pa rin tayo sa ating mga gawain, ngunit hindi na dahil hinahabol natin ang tagumpay, kundi dahil alam natin na sa dulo ng lahat ng ito, kay Cristo ang ating pagtatagumpay.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, thank You for the promise of true success. Sa Iyo lamang ang aking totoong tagumpay kaya’t sa Iyo lamang ako nagtitiwala.

APPLICATION

Pag-isipan kung paano mo sinusukat ang tagumpay. Hingin ang tulong ng Diyos upang baguhin ang iyong maling pagtingin sa pagtatagumpay.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

9 + 4 =