10

JANUARY, 2021

True Positivity

by | 202101, Devotionals, You

Share with family and friends

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Joyce Burton Titular
Ang taglay kong sulirani’y nababatid mo nang lahat, pati mga pagluha ko’y nakasulat sa iyong aklat.

Mga Awit 56:8

Narinig mo na ba ang term na “toxic positivity”? Eto ‘yung tipong “good vibes only” na pag-iisip at ang pagpupumilit sa ibang tao na maging masaya lang lagi. Bawal magpakita o makaramdam ng negative emotions, lalo na pag Cristiano ka, kasi victorious dapat tayo. Kaya naman minsan, pressured tayo na ngumiti at magkunwari na okay lang ang lahat sa buhay natin kahit na hindi ito totoo. “Kumusta ka na, kapatid?” tanong ng isang church member sa atin. “Victorious!” ang sagot natin, pero sa totoo lang, naiiyak na tayo.

Totoo naman na meron tayong victory in Jesus Christ, pero minsan mas nananaig sa atin ang lungkot, galit, at pagod. Kahit pilitin natin ang ating mga sarili na maging happy sa harap ng iba, lalabas din ang totoong feelings natin kapag mag-isa na lang tayo. Gusto nating sumigaw, umiyak, o magkulong sa kuwarto buong araw dahil hindi na natin alam kung ano ang gagawin.

Pero may good news: alam ni Lord ang lahat ng ito. Kilala Niya tayo. Alam Niya ang tunay na nararamdaman natin. Nakikita Niya ang pagod, inis, at lungkot natin. Nakasulat sa Kanyang aklat ang ating pagluha. Mahal na mahal tayo ng Panginoon, kahit punong-puno tayo ng sama ng loob at lungkot. Kaya maging honest tayo kay Lord. Umiyak tayo sa Kanya, sapagkat Siya lang ang tunay na nakakaintindi sa atin. Pero hindi lang Niya tayo nauunawaan. Binubuksan din ng Diyos ang ating isipan para malaman natin ang mga bagay na maaari nating asahan mula sa Kanya (Efeso 1:18). Iyan ang tunay na positivity!

Wala rin masama kung magiging honest tayo sa iba at sabihin nating, “Actually, medyo malungkot ako ngayon. Puwede mo ba akong ipag-pray?” At kung tayo naman ang sabihan ng ganito, sana magawa nating sumagot ng, “Of course. Nakikita ng Diyos ang puso mo, friend. Mahal ka ni Lord at mahal din kita. Lapit tayo sa Kanya.”

Share this encouraging page to family and friends.

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, alam Ninyo every time na malungkot ako at umiiyak. Hindi ko kailangang magkunwari sa harap Ninyo at maging sa harap ng ibang tao. Buksan Ninyo ang isipan ko para maunawaan ko ang mga bagay na maaari kong asahan mula sa Inyo. Naniniwala akong in Jesus, I have victory!

APPLICATION

Kung meron kang kaibigan o mahal sa buhay na nahihirapan o nalulungkot sa oras na ito, lapitan mo siya. Sa halip na pilitin mo siyang maging masaya, iparamdam mo ang iyong pagdamay sa paraang maa-appreciate niya.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

15 + 7 =