12

MARCH 2022

Truths About Temptation

by | 202203, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Felichi P. Buizon & Written by Felichi P. Buizon

”Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu’y nakahanda ngunit ang laman ay mahina.”

Mateo 26:41

What do you know about temptation? Marami sa atin, tukso pa lamang, we feel guilty na. Ang tukso, hindi kasalanan. Kapag tayo ay nagpadaig or if we give in to it, saka ito nagiging kasalanan. Halimbawa, you are tempted to beat the red light but you decide to slow down and stop. Hindi ka nagkasala, natukso ka lang.

Tuwing tayo ay natutukso, meron din ibang natukso na o natutukso in the same way. Sabi nga sa 1 Mga Taga-Corinto 10:13, “Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao.” Hindi tayo nag-iisa sa struggle.

God is never the source of temptation (James 1:13). Our Father in heaven is righteous and perfect. Ayon sa Salita ng Diyos, tatlo ang pinagmumulan ng tukso: the devil, the world, and the flesh.

Paano mao-overcome ang tukso? The Lord will not allow us to be tempted nang higit sa ating makakaya. Bibigyan din Niya tayo ng lakas at paraan para malampasan ito. Magbantay, kasi madalas temptation presents us with a lie. Si Eve, nalinlang ni Satan. Hindi daw siya mamatay kagaya ng sinabi ng Diyos kung titikman niya ang forbidden fruit. Kung sinumbong lang sana ni Adam at Eve kay Lord ang pinagsasabi ng ahas! Mahalaga ang may relasyon sa Panginoon na ating takbuhan sa oras ng tukso. Strike anywhere rin ang tukso. Eve was tempted by the devil in the garden in the presence of Adam (Genesis 3). Temptation can exist even in an abundant and safe environment.

On the other hand, Jesus, while alone, was tempted in the wilderness (Matthew 4). Sabi ng devil kay Jesus na magiging Kanya ang lahat ng karangyaan sa mundo kung sasambahin Niya ang devil. Eh sa katunayan, kay Lord naman lahat ‘yun! Tatlong beses na-tempt si Jesus, and He won over them each time. Jesus used God’s Word to fight against temptation.

Having learned the truths about temptation, handa ka na ba to overcome?

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Panginoong Jesus, salamat. Ikaw ay naging tao at nakaranas ng tukso pero nalampasan Mo ang lahat. You understand my struggles at hindi Mo ako bibigyan ng pagsubok na hindi ko kakayanin. Patawarin po Ninyo ako for the times na ako ay nagkasala. Open my eyes, Lord, para ma-recognize ko kaagad ang landas palayo sa temptation and strengthen me to follow Your way. Amen.

APPLICATION

(1) Basahin ang Genesis 3:1–7 at Matthew 4:1–11 and write down what you have learned about God; (2) share your specific temptation to someone you trust who can pray for you.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

2 + 2 =