21

JANUARY, 2021

Two Is Better Than One

by | 202101, Devotionals, Respect

Share with family and friends

Narrated by Camilla Kim

Ang dalawa ay mabuti kaysa isa; mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal.

Ang Mangangaral 4:9-10

Nakakatuwa ang larong “Paint Me a Picture.” Sa game na ito, iba’t ibang team ang maglalaban upang i-reenact ang isang scene. Usually, the players use their own bodies as props habang ang iba naman ay umaarte na characters who are part of the scene. Hindi mabubuo ang “picture” kung isa lang ang player.

Katulad sa buhay, you will need other people to succeed. A person can only go as far as his abilities would allow him to. Kailangan niya ang tulong ng iba. This is why God gives us special people we call as friends.

Sabi nga sa Ang Mangangaral 4:9-10, “Ang dalawa ay mabuti kaysa isa; mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal.”

True friends are blessings galing sa Diyos. They are given to help us achieve greater things for the Lord. Sila din ang ginagamit ng Panginoon to watch our backs at upang i-point out sa atin ang mali nating nagagawa. They rebuke us with love when needed. They help, encourage, and pray for us sa mga panahong nahihirapan tayo. In return, we also enjoy doing these things for them.

We may have God-given friends like these and so much more! Kasi Jesus is also our friend. Sabi ni Jesus, ang turing Niya sa atin ay kaibigan (Juan 15:15). Inalay Niya ang buhay Niya para sa atin (Juan 15:13) at ngayon, kasama natin Siya 24/7. Gusto Niyang ituring din natin Siya bilang kaibigan. Kung nafi-feel mong nag-iisa ka at walang nakakaintindi, si Jesus ang kaibigang nasa iyong tabi. Kung kailangan mo ng makakatulong sa pagharap sa problema, tandaan mo, si Jesus ang kaibigang mas malaki pa kaysa anumang problema. In Jesus, you have a true friend you can count on. With Jesus as your friend, siguradong you will always be victorious in life!

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Panginoon, salamat sa mga kaibigang ibinigay Ninyo sa akin. Enable me to be the kind of friend You want me to be. Kayo ang mag-establish ng godly friendships sa buhay ko, and may You be glorified sa lahat ng relationships ko. Higit sa lahat, salamat Jesus that You are my true and forever reliable friend.

APPLICATION

Think about the friends God has given you. Ask God kung paano pa mapapalago ang friendship ninyo. Pray that God would continue to send you true friends who will love you, celebrate life with you, and glorify God with you.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

12 + 11 =