Honor Your Parents

Honor Your Parents


Narrated by Alex Tinsay

Anuman ang estado ng relationship mo with your parents, huwag mo sana kalimutan ang utos ng Panginoon. Kailangan nating i-honor ang ating mga magulang.

Na-Judge Ka Na Rin Ba?

Na-Judge Ka Na Rin Ba?


Narrated by Jewel Valeroso

Alam Niya ang kahinaan natin at gusto Niya tayong tulungan. Kaya hingin natin ang tulong Niya para magawa nating mahalin at unawain ang ating kapwa.

Two Is Better Than One

Two Is Better Than One


Narrated by Camilla Kim

True friends are blessings galing sa Diyos. They are given to help us achieve greater things for the Lord. Sila din ang ginagamit ng Panginoon to watch our backs…

Paggalang sa Magulang

Paggalang sa Magulang


Narrated by Rebecca Cabral

Isang paraan kung paano natin maipapamalas ang ating paggalang at pagmamahal sa ating mga magulang ay ang pagsunod sa kanilang ipinag-uutos. Isipin na lang natin na para rin sa ating kabutihan ang kanilang mga utos.