29

SEPTEMBER 2023

Understanding God

by | 202309, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Precious Celeste Endriga-Javier & Written by Celeste Endriga-Javier

Lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos! Di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman! Sino ang makakapagpaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawa sa kanyang mga pamamaraan? Gaya ng nasusulat, “Sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang maaaring maging tagapayo niya?”

Mga Taga-Roma 11:33–34

Anak ng piloto ang 10-year-old na si Andrew. One of his special privileges is, of course, to ride airplanes. Tuwang-tuwa si Andrew kapag nakakasakay ng eroplano. Gustung-gusto niyang nakikita ang mundo mula sa himpapawid, kung saan parang mga langgam ang mga sasakyan at ang mga bundok ay tila mga tumpok ng buhangin. Parang bulak ang mapuputing ulap, at ang kulay bughaw na dagat ay tunay na kaakit-akit. Napatanong ang bata sa kanyang sarili: Nakikita pa kaya ni God ang bawat tao? Naiisip kaya Niya ako, e ang layo-layo ng heaven? Naalala niya tuloy ang memory verse nila sa Sunday school na Isaias 55:9: “Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan.”

Kaya tinanong niya ang kanyang ina, “Mom, maiintindihan ko pa kaya si God?”  

His mom lovingly replied, “You may understand some things about God, but you probably will never understand Him fully.

“Do you understand God?” he asked again.

“Not fully. Marami rin akong hindi alam at hindi naiintindihan.” She added, “You see how your dad seems to know everything? 

Andrew quickly said, “Yes, Daddy is the smartest person in the whole wide world kasi he can fly huge airplanes!”

“Gusto mo bang maintindihan how he flies the plane, how all the parts of a plane function before you ride this plane?

Ngumiti si Andrew. “Maybe. But that will take a long time!”

His mom asked, “But do you trust him to fly this plane now?”

“Yes, because Dad loves us and will make sure we fly safely.”

“And that’s all you need to know. Same thing with God. God loves all of us and we can trust Him in everything. We don’t need to understand God all the time, but He always sees and understands us!”

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Father in heaven, thank You that You love us far beyond human comprehension. Salamat po na we can trust You without fully understanding You. Would You bless us with such child-like faith and child-like love? In Jesus name I pray. Amen.

APPLICATION

Find nature videos on YouTube that were shot using a drone. Pagmasdan ang mundo from a distance. Isn’t it amazing to think that the Creator of all these intricate creations has a special place in His heart for you? Dwell on that thought.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

10 + 10 =