14

FEBRUARY 2021

Wala bang Nagmamahal sa Iyo?

by | 202102, Devotionals, Love

Share with family and friends

Narrated by Jewel Valeroso

Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo’y kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesu-Cristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban.

Mga Taga-Efeso 1:5

Bakit lagi na lang akong mag-isa?

Parang walang nagmamahal sa akin.

These are some of the lines (and lies) you tell yourself kapag nalulungkot ka. Minsan naman para maalis ang lungkot, nanonood ka ng movies, o nagbabasa ng books o novels, pero lalo ka lang nalulungkot at naiiyak. Baka ginagawa mo ring takbuhan ang binge eating or stress eating para makalimutan ang sadness at stress. Pero effective ba ang mga ito na pampatanggal ng lungkot?

Sa gitna ng iyong lungkot at insecurity, may Someone na gustong patunayan ang pagmamahal Niya para sa iyo. Gusto Niyang i-assure ka na hindi ka nag-iisa’t may nagmamahal sa iyo, at gusto Niyang maalis ang loneliness, insecurities, fears, and apprehensions mo.

Ang sabi sa John 3:16, “Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kaya’t ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.”

Buhay na walang hanggan. A full and blessed life kasama Siya. Ito ang klase ng buhay na gusto ng Diyos para sa ‘yo. Ibinigay Niya ang kaisa-isa Niyang Anak para maipakita sa ‘yo na handa Siyang gawin ang lahat upang maligtas ka at ipakitang mahal ka Niya.

At para mas ma-convince ka pa, sinabi ni Paul sa Ephesians 1:4-5 (NLT), “Even before he made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in his eyes. God decided in advance to adopt us into his own family by bringing us to himself through Jesus Christ.”

Grabe, bago pa nagsimula ang mundong ito at bago ka pa ipinanganak, kilala ka na Niya at mahal ka na Niya! Ngayon, mararanasan mo kung paano maging anak ng Diyos at maging kapamilya Niya kapag tinanggap mo ang Anak Niyang si Jesus (Juan 1:12; 1 Juan 3:1). Hindi ka nag-iisa at may nagmamahal sa ‘yo. Gusto mo bang tanggapin ang pag-ibig ng Diyos at pagsama Niya sa iyo?

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, thank You dahil mahal Ninyo ako. Salamat dahil hindi Kayo kailanman sumuko sa pag-unawa at pagtanggap sa akin. Lord, I acknowledge that I am a sinner and I need a Savior. I receive you, Jesus, as my Lord and Savior. Naniniwala ako na hindi ako nag-iisa at mahal na mahal Ninyo ako. Kapamilya ko na Kayo.

APPLICATION

Basahin mo ang Isaiah 53:6, Ephesians 1:1-14, at Romans 6:1-23. Isulat mo sa iyong journal ang mga bagay na natutunan mo matapos basahin ang verses na ito.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

11 + 3 =