Wala bang Nagmamahal sa Iyo?

Wala bang Nagmamahal sa Iyo?


Narrated by Jewel Valeroso

Buhay na walang hanggan. A full and blessed life kasama Siya. Ito ang klase ng buhay na gusto ng Diyos para sa ‘yo. Ibinigay Niya ang kaisa-isa Niyang Anak…

Butihing Ina

Butihing Ina


Narrated by Rebecca Cabral

Bagama’t hindi niya madalas sabihin na mahal niya tayo, ang tapat niyang pagganap sa kanyang tungkulin at sakripisyo ay naghuhumiyaw na katotohanan ng kanyang pagmamahal.

Dahil Sa Pag-ibig

Dahil Sa Pag-ibig


Narrated by Felichi Pangilinan Buizon

Nagpagapos para sa ating kalayaan. Inialay ang Kanyang sarili para tayo’y mapawalang-sala. Iyan ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo at sa akin!