Wala bang Nagmamahal sa Iyo?

Wala bang Nagmamahal sa Iyo?


Narrated by Jewel Valeroso

Buhay na walang hanggan. A full and blessed life kasama Siya. Ito ang klase ng buhay na gusto ng Diyos para sa ‘yo. Ibinigay Niya ang kaisa-isa Niyang Anak…

Na-Judge Ka Na Rin Ba?

Na-Judge Ka Na Rin Ba?


Narrated by Jewel Valeroso

Alam Niya ang kahinaan natin at gusto Niya tayong tulungan. Kaya hingin natin ang tulong Niya para magawa nating mahalin at unawain ang ating kapwa.