14

APRIL 2021

Wala Kayo sa Lord Ko

by | 202104, Devotionals, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Mari Kaimo & Written by Joshene Bersales

Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpatirapa sila at sumigaw, Si Yahweh ang Diyos! Si Yahweh lang ang Diyos!”

1 Mga Hari 18:39

Put yourself in the prophet Elijah’s shoes. Hina-hunting siya ni Haring Ahab. Then sinabihan siya ng Panginoon na magpakita sa hari. Walang tanong-tanong, sumunod si Elijah. At hinamon niya ang false prophets ng mga diyos-diyosang Baal at Asherah.

Sa Bundok ng Carmel, nagpuntahan ang mga Israelita para manood. It’s Elijah versus the false prophets. Pareho silang maghahanda ng toro para sa altar. Hamon ni Elijah: “Tawagin ninyo ang inyong diyos at tatawagin ko naman si Yahweh. Ang diyos na tumugon sa pamamagitan ng apoy, ang siyang tunay na Diyos” (1 Mga Hari 18:24).

Nauna ang false prophets ni Baal. Sumigaw sila, umungol, hiniwa ang mga sarili. Pero buong araw man nila itong ginawa, walang dumating na apoy para sunugin ang kanilang alay. Imagine ‘yung ngiti ni Elijah nang hindi nagtagumpay ang false prophets. Kulang na lang siguro sabihin niya, “Wala pala kayo sa Lord ko eh!”

Hindi natin alam kung sinabi niya ito, but if he did, alam natin na he would be right. Walang binatbat ang mga diyos-diyosan sa kapangyarihan ng tunay na Diyos. Matapos magdasal ni Elijah, “nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid” (1 Mga Hari 18:38). At ang mga Israelita? “Nagpatirapa sila at sumigaw, ‘Si Yahweh ang Diyos! Si Yahweh lang ang Diyos!’” (1 Mga Hari 18:39).

Nakakaranas ka ba ng persecution because of your faith? Huwag matakot! Paalala ni Apostle Paul sa Mga Taga-Roma 8:31b: “Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin?” Higit na makapangyarihan ang Diyos kaysa anumang tao o bagay sa mundo.

Whenever you feel discouraged dahil sa masasakit na salita ng ibang tao, balikan ang kuwento ni Elijah. Kung nagawa ng Panginoon na magpadala ng apoy galing sa langit para patunayan ang Kanyang kapangyarihan, kaya rin Niyang gumawa ng mga pagkakataon para ipakita kung paano Siya kumikilos sa buhay mo.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, I acknowledge Your power against all the other powers in the world. Tulungan Ninyo akong maging matapang para mapanindigan ko ang pananampalataya ko. Amen.

APPLICATION

Ilista ang mga bagay na kinatatakutan mo. Humanap ng verses sa Bible na puwede mong panghawakan tuwing makakaramdam ka ng takot.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

9 + 1 =