15

MAY 2024

Wala Nang Namamagitan

by | 202403, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Miriam Quiambao-Roberto & Written by Timmy Yee

Muling sumigaw si Jesus nang malakas at siya’y nalagutan ng hininga. Biglang nahati ang tabing ng Templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato.

Mateo 27:50-51

Have you felt like there is something that comes between you and someone you care about and love? Ito ang naranasan ng isang lalaki nang magkaroon siya ng di pagkakaintindihan sa isa niyang kaibigan. Ilang beses din na away–bati sila kaya resulta nito, nailang at naging cold sila sa isat isa. Kapag nabahiran talaga ng pagkakamali at kasalanan ang isang relasyon ay may nagbabago sa pakikitungo ng bawat isa. Mahirap nang maibalik ang dating tamis ng pagsasama. Minsan dahil ito sa feeling of guilt or dahil nawalan na ng tiwala sa isa’t isa. Masakit mang isipin, sa buhay na ito we will experience relational struggles and heart aches caused by our pride and sinful nature.

Nilikha ng Diyos ang unang tao na walang kasalanan at maayos ang relasyon nila. Ngunit dahil nagkasala ang tao, nagkaroon ng hadlang sa pagitan niya at ng Diyos. Pero kahit na pa walang pagkakasala si Jesus sa tao, Siya pa ang nagbayad para sa kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan ng Kanyang sakripisyo. Dahil dito ang harang sa pagitan ng Diyos at tao ay tuluyan nang nawala (Mateo 27:50–51). ‘Yan ang regalo ng Panginoong Jesus sa iyo at sa akin: ang pagpapatawad na nag-aalis ng guilt feeling (Hebreo 9:14) at ang relasyon na parang walang bahid ng dating nagawang kasalanan (Roma 3:23–26).

Pride is often the culprit in the breakdown of our relationship with friends and loved ones. By His grace, let’s replicate the example of Jesus Christ who lovingly forgave those who sinned against Him.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoong Jesus, salamat sapagkat dahil sa Iyong sakripisyo, pinatawad Mo ang aking mga kasalanan at inalis Mo na ang hadlang sa pagitan natin. Gusto kong maging maayos ang buhay ko at maging maayos ang mga relasyon ko sa lahat ng tao. Salamat po aking Ama sa biyaya Ninyo. Amen.

APPLICATION

Kung tinanggap mo ang pagpapatawad ng Panginoon Jesus, magpatawad ka at humingi rin ng kapatawaran sa mga taong hindi mo na pinansin dahil sa isang di pagkakaintindihan.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

5 + 13 =