3

FEBRUARY 2024

Walang Tubig!

by | 202402, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by Jude G. Agbayani

Sinabi ng babae, “Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok muli.”

Juan 4:15

Sabi nila, “Mawalan ka na ng kuryente, huwag lang ang tubig.” Agree ka ba dito? Kung naranasan mo nang mawalan ng tubig alam mo kung gaano ka-hassle ito. Kailangan mag-igib, limitado kilos mo, at titipirin anuman ang naipon mo dahil hindi mo alam kung kailan uli dadaloy ang ginhawa. Kung plantita o plantito ka, apektado pati ang mga alaga mong halaman at bulaklak. Nakakainis talaga, no?

Siguro pagod na rin ang babaeng taga-Samaria sa pag-iigib ng tubig sa balon noong magtagpo sila ni Jesus. Pisikal na tubig ang hinahanap ng Samaritana pero spiritual water naman ang offer ni Jesus sa kanya. Walang kamalay-malay ang babae na ang kausap niyang Judio ay ang Messiah who is the source of Living Water.

Water is one of mans basic survival needs. Our physical bodies will die in a matter of days without water. How about our spiritual bodies? Where do we draw spiritual nourishment from? Sabi ni Jesus sa Samaritana, ang tubig na mula sa Kanya ay hindi nauubos at kung sino man ang uminom nito ay hindi na muling mauuhaw.

Madalas nakatuon ang atensyon natin sa trabaho, pamilya, negosyo, at hobbies natin. Nakakalimutan natin na may mas higit pa sa mga bagay na ito — ang ating puso at kaluluwa. Our spiritual bodies long for the true source of Living Water. Jesus words refresh our souls,while His presence empowers us to live daily. Nothing in this world can replenish our thirsty souls but Christ alone.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, I want to have that living water flowing in my spirit. Empty me so I can become a vessel ready to receive You. Cleanse me now so I can follow You all the days of my life. Amen.

APPLICATION

If you havent surrendered your heart to Jesus, now is the perfect time to do so. Ask Him to cleanse you and make your heart new. Kindly tap the Prayer Icon so that somebody can pray for you to have that Living Water.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

14 + 2 =