4

FEBRUARY 2024

Dahil Mahal Ka Niya

by | 202402, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Sonjia Calit & Written by Beng Alba-Jones

Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina, anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang.

Mga Kawikaan 13:24

Hindi matigil sa pag-iyak si Patrick. Napagalitan at napalo kasi siya ng Mommy niya. In between sobs, the eight-year-old said, “Bakit mo ko pinalo, Mommy? Hindi mo na ako mahal!” He didn’t notice that his mom was also wiping away her own tears. She hated hurting her only son, but she needed to discipline him. Nalaman niyang naglakad itong mag-isa at tumawid ng kalsada papuntang playground. If not for their neighbor, who saw him there unaccompanied and brought him home, who knows what could have happened to him?

Nobody enjoys being disciplined. Take for instance David. God gave him the strength to kill Goliath, and the power to rule over Israel. Kung susundan natin ang buhay niya, he has always walked closely with God. But at one point, he disobeyed God when he committed adultery and murder.

Hindi ito nakaligtas sa mga mata ng Diyos at si David ay nadisiplina. In Psalm 38:24 (NIV) he said to God, Your arrows have pierced me, and your hand has come down on me. Because of your wrath there is no health in my body; there is no soundness in my bones because of my sin. My guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear.”

Nagsisi si David and asked God to forgive him. God, in His love, did just that. Their broken relationship was restored. Kung hindi napalo si David ng Diyos, magpapatuloy lang ito sa kasalanan. David needed to know that God loved him enough to discipline him.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Aking Ama sa langit, Mapalo Ninyo man ako, turuan Ninyo po akong patuloy na magtiwala sa Inyo.

APPLICATION

May ginawa ka bang kasalanan at nakaka-experience ngayon ng disiplina ng Diyos? Remember 1 John 1:9 (ESV): “If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.” Mahal ka pa rin Niya kahit pinapalo ka Niya. Bumalik ka na sa Kanya.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

6 + 11 =