29

JUNE 2024

When God Says No

by | 202403, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Alex Tinsay & Written by Manuel Zabat II

We all want God to say yes to our requests. But what if no ang sagot? Stay put and listen to our new series “Yes or No.”

Sapagkat binawalan sila ng Espiritu Santo na mangaral sa lalawigan ng Asia, naglakbay sina Pablo sa lupain ng Frigia at Galacia. Pagdating sa hangganan ng Misia, nais nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus.

Mga Gawa 16:6–7

“Bakit ganoon? Ang tagal ko nang hinihingi kay Lord ang promotion para makatulong ako sa project ng church, pero bakit hindi pa rin nangyayari?” Ito ang tanong ni Janice sa kanyang kasama sa church during their Bible study. Gustong-gusto kasi ni Janice na makatulong sa mga mahihirap kaya lagi niyang ipinagpe-pray na madagdagan ang income niya to bless others more. Napaisip tuloy siya: Ayaw ba ng Diyos na mas makatulong siya sa ministry? Bakit wala pang positive result ang kanyang prayer request?

Isa rin siguro ito sa mga naging tanong ni Apostle Paul during one of his mission trips. Ninais niyang magpunta sa Asya upang mag-preach ng gospel ngunit hindi siya pinayagan ng Banal na Espiritu. He also wanted to share the good news to Bithynia, pero nabitin siya. Hindi raw maaari, sabi ni Jesus. Kung ang intention ni Paul is to expand the kingdom, why wasn’t his request welcomed?

Unanswered prayers can be frustrating, but with the right perspective, can be enlightening. Some of our prayers may be unanswered for our own protection. Maybe some promotions can lead to devastation. Moreso, dahil ang ways ni Lord ay higher than our ways, and His thoughts better than ours, there may be a better answer to our prayers. He is a good Father kasi, and He never withholds what is truly best for His children. And while it may hurt, God’s no is a reminder that no matter how good our intentions seem to be, Siya pa rin ang dapat masunod.

When our prayers are unanswered, keep trusting God. He causes all things to work together for our good and at the end of the road, makikita natin na ang Kanyang paraan ang tunay na daan ng pagpapala.

Getting a “no” answer is not always bad. It’s an opportunity to trust God and see far better results. Tune in again tomorrow as we continue our series “Yes or No.”

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord Jesus, teach me to trust in You whenever you say no to my prayers. Help me to trust in your redirections knowing that you are wise and know what’s best for me.

APPLICATION

Remember that the Lord may say no to some of our prayers. Write this reminder and post it where you can see it often: A no from God is an invitation to trust Him with His much better plans.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

8 + 9 =