11

OCTOBER 2022

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Gianne Hinolan & Written by Prexy Calvario

At sinabi sa akin ng anghel, “Isulat mo ito: mapalad ang mga inanyayahan sa kasalan ng Kordero.” Idinugtong pa niya, “Ito ay tunay na mga salita ng Diyos.”

Pahayag 19:9

What was the most lavish wedding you’ve ever attended? Ano man yun, it will surely pale in comparison with the most awaited wedding feast (Revelation 19:78) with the Church as the bride and Christ as the groom (Ephesians 5:25-27). Revelation 19:9 tells us, “Mapalad ang mga inaanyayahan sa kasalan ng Kordero (Lamb).” Pero sino ang invited?

In Matthew 22:1–14, Jesus told a parable. He likened the kingdom of heaven to a king who prepared a wedding for his son. Hindi ito pinansin ng mga ininvite at sa halip ay pumunta sa kanya-kanyang lakad. Yung ibang servants ng hari, hinamak at pinatay pa nila. Galit na galit ang hari. He ordered his army to destroy those murderers and burned their city. At dahil sa nangyari, in-open ng hari ang imbitasyon sa lahat. 

Isinama ng mga lingkod ang lahat ng kanilang natagpuan, hanggang mapuno ang kasalan. Pero nung pumasok ang hari, nakita niya ang isang taong hindi sumunod sa dress code. Nang tanungin ito kung bakit hindi nakadamit pangkasalan, hindi ito nakasagot. Kaya’t sinabi ng hari sa mga lingkod, ‘Talian ninyo ang kanyang kamay at paa, at itapon siya sa kadiliman sa labas. Doo’y mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin’” (v. 13). Jesus ended the parable by saying, “Many are invited but few are chosen” (v. 14).

Lahat tayo ay inaanyayahan ng Panginoon na tanggapin ang kanyang anak na si Jesus bilang Lord and Savior para makasama Siya. At kung tunay nga natin tinanggap si Jesus, we are to wear the robe of righteousness by living out God’s Word every day. Maaaring sinasabi natin na tayo ay tagasunod ni Jesus sa salita ngunit hindi sa gawa. We are invited. Are we ready to attend?

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, inaamin ko na ako ay makasalanan at hindi ko kayang maging mabuti sa sarili kong paraan. Tinatanggap ko si Jesus sa aking buhay bilang ang aking Panginoon at Tagapagligtas. Simula ngayon ay hinihiling kong tulungan Ninyo ako mamuhay nang naaayon sa Salita Ninyo sa pamamagitan ng Inyong Banal na Espiritu. Amen.

APPLICATION

In your journal, write your reflection about attending the wedding feast in Revelation 19:7–10 and how are you preparing for this event.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

2 + 11 =