1

DECEMBER 2022

Ako Ngayon, Ikaw Bukas

by | 202212, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Kata Inocencio & Written by Lucille Ocampo-Talusan

Sinabi sa kanya ni Jesus, “Ako ang nagbibigay-buhay at muling pagkabuhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay; at sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko?”

Juan 11:25–26

Madalas gamitin ang kwentong ito sa necrological services: Sumama si Jose sa isang wake at kahit hindi niya kaano-ano ang nakaburol ay pumila na rin ito para tingnan ang itsura ng namatay. Naging curious kasi siya kung bakit ang bawat sumilip sa kabaong ay nagugulat at takot ang expression ng mukha. Nang silipin na ni Jose ang patay ay nagulat din siya. Meron palang karatulang nakapatong sa bangkay na ganito ang sinasabi, “Ako ngayon, ikaw bukas!”  

Marami ang natatawa sa kwentong ito. Pero kung iisipin natin ay totoo ang nakasulat sa karatula. Ika nga, there are two days that are bound to happen in a person’s life — the day of his birth and the day of his death. Perhaps for most of us, we can say that in our life span, death has never been so real and so close to home than this time of pandemic. As of this writing, August 2021, the Corona virus has claimed more than 4.2 million lives worldwide since it began spreading in December 2019. We are shocked with the news of loved ones, friends, churchmates, even members of our own families succumbing to Covid-19.  Mapapaisip ka na hindi malayong mangyari ang nakasulat sa karatula. It may not be soon, but the time will certainly come when we, too, will face death because it is inevitable.  

Mabuti na lang may nakasulat sa Biblia na pwede nating panghawakan bilang paghahanda sa nakasulat sa karatulang, “Ako ngayon, ikaw bukas.”  In John 11:25-26, Jesus said, “I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die; and whoever lives by believing in me will never die ” We need not fear death because of what Jesus has done for us. He died on the cross to pay the penalty for our sins (John 3:16). In Greek, the word is “tetelestai” which means, “It is finished.” Tapos na! Bayad na ni Jesus ang kaparusahan ng ating mga kasalanan. And He did not remain dead. On the third day, Jesus rose again and went to heaven to prepare a place for us. All He asks is do we believe that His death and resurrection is enough to save us and earn for us the free gift of eternal life. Ready ka na ba para bukas?

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Dear Lord Jesus, I believe that You are the resurrection and the life. Please forgive me for all the sins I have committed. I believe that my sins have been forgiven when You died on that Cross and rose again on the third day. I believe that You are the only one who can save me. Thank You for the free gift of eternal life. I surrender my life to You, Jesus, my Savior and my Lord. Amen!

APPLICATION

For those who prayed this prayer for the first time, please click the chat button and talk to a CBN Asia counselor who will tell you more about how to grow in your new life with Jesus.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

11 + 13 =