7

MARCH 2022

Ang Mahinahong Sagot

by | 202203, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Icko Gonzales & Written by Michellan Alagao

Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit.

Mga Kawikaan 15:1

Sa panahon ngayon na ang karamihan ay merong smartphones at active sa iba’t ibang social media platforms, napakadaling ma-stress out at magalit sa dami ng arguments online. Sa taas ng emotions ng mga tao, ang isang sagot lamang na may kahit konting galit ay pwedeng mauwi sa isang malaking pag-aaway. Paano ba dapat i-navigate ng isang believer ang ganitong klaseng mga situation?

Noong nagtatago si David sa desert mula kay Saul, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na humingi ng favor kay Nabal, may-ari ng libu-libong tupa at kambing sa Carmel (1 Samuel 25:2). Ngunit sa kabutihang ipinakita ni David at ng kanyang mga tauhan sa pagbabantay sa mga workers at hayop ni Nabal, ang isinukli ni Nabal ay masasakit na salita at insulto.

Sa galit ni David, iniwan niya ang kanyang kampo kasama ang daan-daang tauhan upang patayin si Nabal. Nang malaman ng asawa ni Nabal na si Abigail ang nangyari, pinuntahan niya agad si David, dala ang sari-saring pagkain. Nang makita niya si David, siya’y nagpatirapa, humingi ng paumanhin, at hiniling na huwag pansinin ang kanyang asawa (1 Samuel 25:23–25). Dahil sa mga sinabi ni Abigail, humupa ang galit ni David at di na niya itinuloy ang binabalak. Kung ang mga insulto ni Nabal ay nag-udyok kay David para magalit nang husto, ang gentle at humble words naman ni Abigail ang nakapagpahinahon sa kanya. Iyan ang power ng malumanay na mga salita.

Ang pagiging gentle sa pagsasalita ay merong added benefits. Una, nagse-set tayo ng example sa pagsunod sa character ni Christ (Mateo 11:29). Pangalawa, nagkakaroon ng positive na atmosphere kung saan maaaring maging mas open ang mga tao na makinig sa gospel. Sa panahong maraming dahilan para magalit ang mga tao, lalong mas kailangan ang gentle words upang mapalitan ang hate and anger.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, help me na maging mindful sa aking words. Tulungan Ninyo akong maging mahinahon at all times. Teach me to be genuinely gentle.

APPLICATION

Paano mo sasagutin ang isang kausap na galit? Try to speak gently sa ganitong situation sa susunod.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

1 + 2 =