8

MARCH 2022

Ang Panganib ng Gossip

by | 202203, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Icko Gonzales & Written by Michellan Alagao

Huwag kayong gumamit ng masasamang salita; lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo’y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig.

Mga Taga-Efeso 4:29

Ano ba ang gossip o tsismis? Ito ay pagkakalat ng information tungkol sa ibang tao sa pamamagitan ng usapan at kwentuhan. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Maraming dahilan why many people do it. Maaaring entertaining ito sa ilan, o may interes sila sa buhay ng taong pinag-uusapan. Nangyayari ito sa kahit anong social network dahil natural sa mga tao ang maging interested sa isa’t isa, lalo na kapag controversial ang usapan. Ngunit ano ba dapat ang maging attitude natin tungkol dito?

Words have power (Proverbs 18:21), kaya dapat lagi tayong mag-ingat sa pananalita kahit sa mga simpleng kwentuhan. Kapag ang mga salita ay nabanggit na, walang makakapagsabi kung saan ito makakarating at kung anong magiging effect nito. Maaring wala. Or maybe, it will lead to a minor misunderstanding. At worse, maari ding magkaroon ng malaking away at pagkasira sa pagkatao ng mga taong involved dahil dito. Marami na ang mga taong nawasak ang reputation, maraming pamilya na ang nasira, at may companies at banks na bumagsak nang dahil lamang sa gossip. Kaya kailangang maging wise sa bawat salitang binibitawan (Mga Kawikaan 10:19).

No Christian wants to be the subject of gossip, kaya dapat nating pagsikapang huwag gawin ito sa iba (Lucas 6:31). Kung magsasalita tayo tungkol sa ibang tao, ito ay para i-encourage at i-build up sila (1 Mga Taga-Tesalonica 5:11) at hindi para sirain at ibagsak. Sa ganitong paraan, maipamamalas natin ang pagmamahal sa ating kapwa, bilang pagsunod sa utos ni Jesus (Mateo 22:39).

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, bigyan Ninyo ako ng wisdom sa pagsasalita. May I speak words of life, not death. Help me honor others with my words.

APPLICATION

Maingat ka ba sa iyong mga sinasabi, lalo na kung ang ibang tao ang pinag-uusapan? Umiwas sa kahit anong tsimis at unwholesome talk starting this week!

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

15 + 14 =