6

MARCH 2022

What True Love Means

by | 202203, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Icko Gonzales & Written by Deb Arquiza

Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas.

1 Mga Taga-Corinto 13:7

Every Valentine’s Day, love is in the air. Puno ang kalye ng nagbebenta ng flowers, chocolates, at heart balloons. Kanya-kanyang gimmick din ang restaurants para sa mga couples na gusto mag-date. At kahit sa social media, nagkalat ang mga cheesy love songs and love stories. Kaya naman napapa-“sana all” ang maraming singles tuwing Valentine’s Day.

While all of these things are good ways to express our love for each other, alam mo ba na pwede tayo magcelebrate ng true love araw-araw kahit hindi Valentine’s Day? And the best part? Kahit sino pwedeng makatanggap at makapagbigay ng TRUE LOVE. Kahit single ka, pwede kang magcelebrate ng true love every day. In fact, kahit hindi February 14 ngayon, it can still be a day for love.

Bakit? Because true love is more than just a romantic feeling. True love is a person. Ang sabi sa Bible, God is love. Ibig sabihin, kung si Lord ay pag-ibig, our standard of true love must be based on who God is, on His character, and on what He did for us. Paano nga ba tayo iniibig ni Lord?

He loves us unconditionally. While we were still sinners, Christ died for us. Ang pag-ibig ni Lord ay hindi nagtatangi at hindi naghihintay ng kapalit.

He loves us sacrificially and generously. Walang ipinagkait si God sa atin. Hindi ito selfish. Pinatunayan Niya ito nang ibinigay Niya ang Kanyang nag-iisang anak na si Jesus para tayo ay iligtas, patawarin sa ating mga kasalanan, at bigyan ng buhay na walang hanggan.

He loves us eternally. God’s love for us endures forever. Ang pag-ibig na ito ay matiisin at hindi sumusuko. Kahit tayo ay nagkakamali, He always forgives when we ask. He is always patient, gracious, and slow to anger.

Makakaya lamang natin magmahal ng tunay sa ating kapwa kung tayo ay puno ng pag-ibig na galing kay Lord. Today, God wants to shower you with His great love. Accept it, and let this love overflow to those around you every day.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Dear Lord, thank You for showing me what true love is. Fill me with Your love that I may share it to those around me. Help me to love like you do. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Text or send a PM to five people today and tell them God loves them.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

10 + 1 =