9

MARCH 2022

Magmura ay Di Biro

by | 202203, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Celeste Endriga-Javier & Written by Celeste Endriga-Javier

“Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan, samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong tigib ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi.”

Lucas 6:45

“Girls, girls, that is very revealing.” Eto ang madalas sabihin ni Teacher Harriet in response to what her students would say in class. Simula high school, tumanim na ito sa puso ni Anna. Kapag nag-rereport siya sa harap ng klase, nag-iingat siya sa pagpili ng kanyang words. Pati na rin kapag nagshe-share siya ng mga jokes sa labas ng school, every word counts. What a great lesson to learn!

Pagsampa naman ni Anna ng college, namulat siya sa mga tila mas sosyal niyang kaklase. Aba, ang gagara nilang manamit, ang yayaman, parang ang tatalino pa kung makasagot. At gumagamit sila ng mga sophisticated na pagmumura sabay buga ng sigarilyo. Pati nga sa social media, madalas din niyang mapanood ang mga influencers na gumagamit ng mga F* words. Parang napaka normal, part of culture na ang mga emphatic na P*I*M*#@!. Sa simula ay na-shock si Anna, pero habang tumatagal, ay gusto na rin niyang gumaya. Kasi nga naman, nakakatawag talaga ito ng pansin.

Pero ano nga ba ang pinanggagalingan ng pagmumura? Sabi sa second part ng Lucas 6:45, “kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi.” Ang pagmumura points to more serious heart issues like:

Insecurity. Yabang. Poot. Lungkot. Hapdi ng puso. Desperation.

Hurtful people are hurting people. Imbes na tingalain at gayahin, o kutyain, mas mainam na ungkatin muna ang source ng mga pagmumurang ito.

Sa Mateo 12: 35, the Bible says “Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso.”

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Kaibigan, if you are struggling with the habit of swearing, sundan ang panalangin na ito—Lord, tulungan po Ninyo ako. Salamat that You are revealing the real reasons behind my words. I surrender my insecurity, my pain, the anger and rage stemming from the discouragements in my life. I release forgiveness and ask for your forgiveness. Holy Spirit, cleanse my soul and take control of my tongue. I accept Your love into my heart. For Your love alone can, and will change me, in the powerful name of Jesus, Amen.

APPLICATION

Isapuso ang Mga Taga-Efeso 5:4, “Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos.” Each time you are tempted to curse, pause. And instead say, “Praise God!”

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

2 + 3 =